Fant elg som falt ned fjellet

- Mistet fotfeste og falt ned.

Fant død elg på tur

htv

I begynnelsen av denne uka ble det funnet en død elg på gamle fylkesvei 15 mellom Alvestad og Dale på Grytøya, noen hundre meter sør for innslaget til Liantunnelen på Dalesida.

- All biltrafikk går i dag gjennom tunnelen, som stod ferdig i september 2009, mens gammelveien benyttes av turgåere og ville dyr. Det voksne elgdyret, som hadde fått hornet brekt av, var delvis dekket av snø. Det kan tyde på at det er noen uker siden den mistet fotfestet og falt ned den svært så bratte lia ovenfor. Rovfugler hadde allrede begynt å forsyne seg av skrotten, sier Tormod I. Kjelseth som har tatt bildene og laget videoen du ser på denne siden.

FALT: Fotografen mener at elgen har falt ned fjellsiden.  Foto: Tormod I. Kjelseth

 

Det har de siste årene blitt rapportert mye elg på Grytøya, og det er etablert elgvald. På folkemunne sies det at samene flyttet fra Grytøya med reinflokkene sine på 1600-1700-tallet. Årsaken var det bratte terrenget hvor reinene ofte slo seg ihjel, sier Kjelseth.

Den store rasfaren mellom Alvestad og Dale førte til hyppige stengninger av veien, i snitt 23 døgn pr. år i perioden 1996-2005. Når veien var stengt, gikk ferga mellom Stornes og Bjørnrå ekstraturer til Alvestad.