Lærte barna om hvordan forsøpling påvirker hav og mennesker