Psykt Unik: Slik har Monika lært seg å leve med kompleks PTSD