Hærens Musikkorps med nytt musikalsk storverk

foto