HTTV

Lange køer oppstå da en trailer havnet utenfor veien

foto