Har spilt siden 60-tallet, og holder fortsatt på

foto