Hauk, Sigbjørn og Hans Petter lager skøytebane med naturens egne midler

foto