Sundquist: – Det var en åpenbaring å komme til Harstad

foto