Øivind Arvola"/>

Topp hemmelig fort åpnes

For ti år siden var det topp hemmelig. Nå blir kystfortet som ligger i fjærsteinene på Krøttøy åpnet. Neste helg kan du bli med ned i anlegget, som kostet 1,3 milliarder kroner.

Orlogskaptein Johnny Skoglund om Meløyvær fort.

  Foto: Øivind Arvola

httv


– Fram til 1980 driftet Forsvaret fem fort i regionen som var overtatt etter tyskerne, sier orlogskaptein Johnny Skoglund.

Han var siste sjef på Meløyvær fort. De fem fortene lå på Stangnes. Skrolsvik, Sandsøy, Kråkenes og Grøtavær, og var basert på gammel tysk teknologi som var gått ut av dato.– Det ble etter hvert besluttet å bygge et nytt moderne fort som erstattet de fem. Det ble lagt til Meløyvær, som var en strategisk god plass, med skuddrekkevidde fra Harstad til Andøya, sier Skoglund.

Det første spadetaket ble tatt midt på 1980-tallet. De tre 120 mm-kanonene og en kommandoplass sto ferdig i 1988.

Meløyvær fort var et av de tre siste kystfortene som ble bygget i Norge og var så hemmelig at alle som skulle besøke noen på øya måtte avhøres av Forsvaret.Under den kalde krigen var det på det meste 400 mann på øvelse på fortet.

Nå er fortet besluttet fredet, og skal inn under Forsvarsbygg. Riksantikvaren mener Meløyvær fort er av stor historisk verdi, både militært og teknisk. Det er også et poeng å vise fram den enorme økonomiske satsingen på Forsvaret under den kalde krigen.

En av kanonene (kanon A) skal beholdes fullt inntakt. I tillegg til den ene kanonen skal også kommandosentralen bevares i sin helhet. Luftvernstillingene og nærområdet rundt fortet skal også bevares.