Kommunestyremøte i Andøy

 

Kommunestyret i Andøy samles til fysisk møte. Det er ganske mange saker som skal behandles, blant annet søknad fra tre politikere om fritak fra verv. Kommunestyret skal også fastsette reguleringsplanen for turistattraksjonen The Whale. Det er ellers en rekke spørsmpl og interpekllasjoner som ordfører Knut Nordmo må svare på, både om turistskatt og vern av Andmyran.