Irene rundtomkring episode 90 - Meninger om ny kino og bibliotek

 

Hva mener folket om vedtaket som skal gi byen nytt bibliotek og ny kino?