Åpning av 17. mai arrangement og Minnemarkering falne i Evenes 1940 - 45.mp4

 

Årets 17. mai feiring i Evenes ble TVoverført med minnemarkeringer, korpsmusikk, korsang og en fantastsik bilkortesje fra Evenes kirke via Liland til Lenvik gravlund i Bogen. Åpningstaler var ved ordfører Terje Bartholsen og vikarprest Fredrik Sletbakk. Korpsmusikk med Evenes Musikkorps. Minnetale ved bauta over falne fra 2. verdenskrig i Evenes kommune ble holdt av ordfører Terje Bartholsen.