Forsvarssjefen legger frem sitt fagmilitære råd

 

​Forsvarsjefens råd skal inngå i regjeringens arbeid med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Planen gjelder for årene 2021–2024, og den skal behandles av Stortinget før sommeren 2020. Vi kommenterer innholdet i rådet og snakker med berørte parter i vår region. Det er en samsending med Vesterålen Online og HT.no. Sendingen starter kl 12:45.