Disse kommer, kommer du?

24. oktober samles innovatører og bedrifter på Arena Nord-Norge i Harstad for å snakke om bærekraftig næringsliv innen klima og miljø, økonomi og sosiale aspekter. Hvilke krav vi vil bli møtt med som leverandører i fremtiden og har vi nok kompetanse og engasjement til å være med i det «grønne kappløpet»?

foto
Annonsørinnhold produsert av Eksternt byrå

Ærekraftkonferansen er den første i sitt slag, og arrangeres i et samarbeid mellom Harstadregionens Næringsforening (HRNF) og UiT Handelshøyskolen.

Konferansen springer ut fra et studentprosjekt, og har som formål å engasjere til bærekraft og delingskultur i bedriftene i regionen, slik at unge voksne ønsker å bo og jobbe i Hålogalandsregionen.

De kommende lederne, og ungdommene vies ekstra plass, og får presentere sine prosjekter og forventninger.

– Vi er glade for at så mange har meldt seg på, for dette er jo nybrottsarbeid, sier Ole-Jonny Korsgaard, direktør i HRNF.

– Men vi har fortsatt plass til flere. Med denne tematikken burde det jo strengt tatt vært kul på veggene under konferansen, for dette må vi alle forholde oss til. Og det er ikke snakk om at bærekraftig næringsliv hører fremtiden til, utfordringene er nå. Det er nå vi må handle. Derfor håper vi at Ærekraft kan gi både inspirasjon og noen gode verktøy til at du kan ta skikkelig tak i dette arbeidet i din egen bedrift, fortsetter Korsgaard.

I tillegg til et spennende utvalg av foredragsholdere som belyser bærekraft fra forskjellige perspektiver, får vi også lytte til bedrifter i nord som har gått foran og allerede er godt i gang med gode tiltak.

– Litt av poenget her er at vi skal ære de som går foran og er gode eksempler til etterfølgelse for oss andre, sier Korsgaard.

– Derfor arrangerer vi Ærekraftkonferansen der vi skal kåre seks vinnere som får fortelle sin historie og mottar Ærekraftprisen 2022. Det gleder vi oss ekstra mye til, forsetter han engasjert.

Vi har spurt noen av de som har meldt seg på om hvorfor de synes konferansen er viktig, og hvorfor de ønsker å prioritere å bruke en dag i bærekraftens navn.

foto
Ellen Eliseussen

– Ærekraftkonferansen har et tema som er jeg er opptatt av både i min jobb i Kvæfjord kommune, men også som privatperson. I Samfunnsplanen til Kvæfjord er våre satsingsområder; Et godt lokalsamfunn, En grønn kommune og En god oppvekstkommune- og alle tre satsningsområdene er knyttet tett opp til FNs bærekrafts mål, sier Ellen Eliseussen, næringsrådgiver i Kvæfjord kommune .

– For meg som jobber med næringsutvikling er temaene; hvordan bruke bærekraft til å øke lønnsomheten, omdømme og gi konkurransefortrinn, noe jeg gleder meg til å få mer kunnskap om. I tillegg ser jeg frem til å få høre ungdommen fortelle hvordan bedriftene skal gjøre seg attraktiv i kampen om de kloke hodene. I Kvæfjord som er en landbrukskommune har vi stort fokus på dette med kortreist matproduksjon og foredraget til Bjørg-Siri Albertsen om insekter som mat høres veldig spennende ut og midt i blinken for meg.

foto
Thomas Myhre

– Jeg gleder meg til å delta på Ærekraft 2022 for å få en forståelse på hvilke prosjekter og forventninger som er i Nord-Norge. Bærekraft og sirkulærøkonomi er en viktig omstilling som vi alle må ta inn over oss, enten vi er privatpersoner, storindustri eller stat, sier Thomas Myhre , salgs- og markedssjef i Polarkonsult as og styremedlem i NHO Arktis .

– Jeg er glad for at vi har en Nordnorsk konferanse som setter fokus og retning for regionen på akkurat dette temaet. Jeg gleder meg!

foto
Leonora Adolfsen

– Heia, jeg heter Leonora Adolfsen og skal være med på Ærekraftkonferansen 24. oktober. Jeg gleder meg veldig og ser frem til å lære masse nytt. Klima og bærekraftig utvikling er interessant og veldig viktig i dagens samfunn. Det skal komme flere flinke folk som har mye informasjon om disse temaene og det blir fint å høre på foredragene deres. Jeg håper mange melder seg på, spesielt unge for jeg tror det kan bli veldig spennende og lærerikt.

foto
Bjørn Tore Woll

– For meg er det viktig å få de gode ideene for en bærekraftig utvikling og lære av bedriftene og aktørene som har gått først. Dersom vi skal beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord må vi løfte ilag og finne gode løsninger i lag som står seg over tid, sier Bjørn Tore Woll, Norges offisers- og spesialistforbund.

– Forsvaret trenger en helhetlig løsning på hvordan beholde arbeidskraft i Nord. Kanskje jeg får noen tips, råd eller at ideer genereres for hvordan vi kan skape en sosial bærekraftig fremtid. Jeg håper dagen byr på læring og refleksjoner som kan bidra til utvikling av Forsvaret i Nord."

foto
Espen Bornø Foto: Harriet M. Olsen

– Som pappa til to ungdommer og daglig leder i Serit Hålogaland er jeg opptatt av å lære mer om hvordan jeg og min virksomhet kan påvirke miljø og klima på en mest mulig bærekraftig måte. Og på den måten sikre en best mulig framtid for våre etterfølgere, sier Espen Bornø.

– Viktige stikkord i denne sammenheng er fakta, forskning, kompetanse og erfaringsdeling. Kanskje spesielt fra den yngre generasjon som i enda større grad føler at det er deres fremtid som står på spill. På den måten treffer Ærekraftskonferansen godt, og jeg gleder meg til å møte ny kunnskap og nye stemmer som kan lære meg mer om et bærekraftig næringsliv.

foto
Nina Dons-Hansen Foto: Tonje Nilsen/Høyre

– Ny, oppdatert kunnskap om hvordan næringsliv og kommuner kan bli mer bærekraftig og innovativ kan vi vel aldri få nok av? Jeg ser frem til gode eksempler vi kan lære og av og motiveres av, sier Nina Dons-Hansen, Harstad Høyre.

– Harstad kommune må bli mer frempå i det grønne skiftet og vi må samarbeide mer med næringslivet. Ikke minst må vi ta ungdommen med i planlegginga; de er opptatt av bærekraft og har garantert mange gode innspill!

Vi må fokusere på at det grønne skiftet ikke er slutten på noe godt, men starten på noe bedre! Kommunen må bidra slik at det blir lønnsomt og attraktivt for bedriftene å omstille seg til grønnere løsninger og satse på nye grønne næringer.

Er du også nysgjerrig på Ærekraftkonferansen? Program og billetter finner du her: https://www.aerekraft.no