Gjorde nye søk i helga

Det ble i helga gjort søk med miniubåt etter Arne Bye, som forsvant på havet utenfor Nyksund 24. januar.
forsiden

Undervannsfirmaet Subsea Nor på Stokmarknes ble leid inn for å gjøre både overflatesøk og undervanssøk med firmaets ROV miniubåt.

Lensmann i Øksnes, Johnny Holen sier søkearbeidet ble gjenopptatt allerede mandag forrige uke, da med landsøk med hund i området rett ut av Nyksund-mælen hvor hunder tidligere hadde gjort markeringer.

- Vi var samme dag også ute med redningsskøyta i fire timer og sjekket øyer ute i nærheten av Anda Fyr, både i land med hund og med båt oppunder et par mindre øyer.

Tirsdag ankom Stokmarknes-firmaet Subsea Nor med dykkerbåten ”Maximus”. Fra denne båten ble det ifølge Holen gjennomført undervanssøk med miniubåt og vannkikkert i et område fra begynnelsen av Skibssanden og i et avgrenset område utenfor rullesteinsfjæra like ved.

Været ble etter hvert for dårlig til at ”Maximus” kunne arbeide lenger ut i området, så man ventet da til lørdag og fortsatte søket med samme utstyr, men nå med KV "Harstad" som arbeidsstasjon. Lensmannen er både på politietatens og de pårørendes vegne svært takknemlig for håndsrekningen.

- Uten velvillig bistand fra KV Harstad og dets mannskap hadde det ikke vært mulig å gjennomføre søket, slår Holen fast.

Søket fra KV "Harstad" ble gjennomført langs kursen sjarken til Arne Bye rak langs etter det tidspunktet man regner med at han ramlet over bord.

- Det var vanskelige straumforhold, men god sikt. Havbunnen her er preget av sand med god sikt, og alt som har farge og/ eller refleks på seg blir sett slik at man kan gå nærmere og sjekke hva det er. Det ligger mye på bunnen som man ser, for eksempel arbeidshansker og slikt som har falt over bord, og vi var bortpå alle slike gjenstander og undersøkte det nærmere, sier Holen.

I tillegg til å søke langs leia sjarken rak var man også innom holler og andre nærliggende steder i undervannsterrenget som det kan være sannsynlig at straumen kan ha ført fiskeren.

- Føler dere at alt som kan gjøres, nå er gjort?

- Ja, i alle fall innenfor det vi har muligheter til å gjøre med de midler vi har hatt tilgjengelige til nå. Det er klart; det er vanskelige forhold. Det er mange ting som spiller inn, det kan være at han har ligget i overflata ei stund før han sank. Og deretter handler det om hvilken veg straumen har gått . Straumene nedigjennom havet går gjerne hver sine veger alt etter hvilke lag man passerer, så han kan ha tatt helt andre veger enn det vi tror. Men vi er sikre på at om han hadde ligget i området vi nå har søkt gjennom, så hadde vi funnet ham.

- Gjøres det mer nå?

- Politiet har gjort det vi har muligheter til. Men det vil være mulig for de påførende å søke midler til videre søk, sier Holen, som inntil videre avventer utfallet av en eventuell søknad.

Relaterte saker: