JOHN STRANDMO"/>

Til EFTA-domstolen

ESA står på sitt og mener at staten oversubsidierte Hurtigruten i 2008.
nyheter>>

Ifølge kommunikasjonsdirektør Ragnar Norum i Hurtigruten går avgjørelsen videre til EFTA-domstolen. Etter at ESA har sett på saken enda en gang – etter at både staten og Hurtigruten ASA anket den første avgjørelsen – har de opprettholdt påstanden om at myndighetene må redusere godtgjørelsen til rederiet.

Tilleggsavtale

– Hurtigruten og Samferdselsdepartementet ble i 2008 enige om et ekstra tilskudd i forhold til «hurtigruteavtalen» fra 2004. Den nye avtalen inneholdt dekning for økte avgifter (NOx), anledning til å redusere antall skip fra 11 til 10 om vinteren samt en generell kompensasjon for kostnadsøkninger.

– Totalt hadde tilleggsavtalen en verdi på 405 millioner kroner for årene 2008-2011. Av dette har Hurtigruten fått utbetalt rundt 170 millioner kroner. Det resterende er en fordring i regnskapene, sier Norum.

For mye

I sommer underkjente ESA tilleggsavtalen og hevdet at staten måtte kreve tilbake den godtgjørelse som var betalt for mye. Det skjedde uten at summen ble spesifisert.

Den oppgaven overførte ESA til Samferdselsdepartementet som ble bedt om å spesifisere hvor mye av beløpet som representerte overkompensasjon og som skulle tilbakebetales.

30. august anket både staten og Hurtigruten avgjørelse inn for EFTA-domstolen og hevdet at ikke noe av tilleggsavtalen på 405 millioner kroner

representerer det ESA hevder å være overkompensasjon.

Opprettholder

– Vi har nå fått oversendt tilsvaret hvor ESA opprettholder synet om at deler av tilleggsavtalen er ulovlig statsstøtte.

– Hurtigruten deler ikke denne oppfatningen og ønsker – i likhet med staten – at denne saken avgjøres i EFTA-domstolen. Det vil neppe skje før neste år, sier Ragnar Norum som mener at Hurtigruten har en god sak.