Måtte hjelpe norsk polekspedisjon

Orion med ny tur til Nordpolen

Et av Forsvarets Orionfly måtte nok en gang fly nesten til Nordpolen for å hjelpe en forskningsekspedisjon i nød. Det gjorde man også rett før jul.
forsiden

Professor emeritus Yngve Kristoffersen og Audun Tholfsen ble satt i land på et islak i august i fjor, og skal drive med isen til sommeren 2015. Ekspedisjonen heter ««Isdriftstasjonen FRAM-2014/15» og er i regi av Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling (NERSC).

I følge en pressemelding fra senteret er dette den første norsk isdriftekspedisjonen siden Fridtjof Nansens drift med «Fram» for 118 år siden.

Før jul måtte et av Orion-flyene fra Andøya ta turen til Nordpolen for å levere en del materiell som var viktig for at ekspedisjonen skulle fortsette. Leveransen skjedde i tillegg på fødselsdagen til Kristoffersen. TV2 var med på turen nordover og sørget for at han, som vanlig, fikk servert fersk torsk på dagen.

Nytt slipp

Fredag måtte Orion nok en gang i aksjon for å bistå ekspedisjonen.

– Ekspedisjonen er nå på 86 grader nord og driver mot Framstredet. De to på isflaket har hatt trøbbel med strømaggregatene i luftputefartøyet sitt og har dermed vært nødt til å bruke fartøyets hovedmotor for å genere strøm til varme og for å holde forskningsinstrumentene i gang. Det bruker mye drivstoff. For å unngå at ekspedisjonen måtte avbryte, gjennomførte Orion slipp av to små aggregater og en del reservedeler, sier kaptein Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

– Vi ønsker å kunne bidra for å hjelpe til med forskningsarbeidet, særlig dersom det står om liv og helse. Dette tilfellet er nok et unntak. Vi håper jo at alle slike ekspedisjoner kan være selvberget. En slik flytur er nemlig ikke uten risiko for vårt personell, sier Stordal.

– Vi vil herved takke Forsvaret ved 333-skvadronen for en meget profesjonell jobb ved gjennomføring av flyslippet på isstasjonen ved 86 grader Nord, skriver Kristoffersen og Tholfsen i en epost fra isen.

Her kan du lese om den første turen til Nordpolen rett før jul.