ANNONSØRINNHOLD

Kan vi fortsette med olje og gass?

Verden er i en klimakrise som det haster å gjøre noe med.

Går det an å være et ledende selskap i energiomstillingen

– og samtidig lete etter mer olje og gass?

Lille julaften i 2022 står jubelen i taket hos leteteamet i Equinor i Harstad. På 3200 meters dyp under havbunnen har boreriggen Deepsea Stavanger gjort et gassfunn i brønnen Obelix Upflank i Norskehavet. 

– Det var en utrolig god følelse og en veldig fin julegave, fastslår geolog Linn Kristensen.

– Verden vil fortsatt trenge olje og gass framover, og nye funn sikrer at vi kan være en trygg leverandør av energi verden trenger. Produksjonen på norsk sokkel går ned på kort sikt, og leting er kritisk for å kunne dempe nedgangen, sier Kristensen.

De fikk indikasjoner på at det kunne være gass i denne strukturen for flere år siden.

– Ikke alle hadde tro på at vi kom til å finne noe. Det er krevende å gjøre nye gassfunn – for de fleste store strukturene er allerede boret. Men med nye data og metoder kan vi gjøre nye funn også i komplekse dypvannsområder som dette, forteller petrofysiker Zoë Cumberpatch.

HARSTAD: Linn Kristensen, geolog og Zoë Cumberpatch, petrofysiker.

Flash photography, Smile, Water, Sky, Outerwear, Happy, Standing, Snow, Travel, Freezing

Obelix Upflank ble funnet gjennom feltnær leting – det vil si leting nær eksisterende infrastruktur.

Over 80 prosent av Equinors leting foregår på denne måten, mens 20 prosent utforsker nye ideer og områder, hvor store volum kan ligge. 

Feltnære funn trenger mindre volum for å bli lønnsomme, og kan raskt settes i produksjon med lave CO₂-utslipp.

Samtidig står verden midt i en klimakrise – og det haster å få ned utslippene.

Klimautvalgets rapport anbefaler midlertidig stans i all leting etter olje og gass før en strategi for sluttfasen til olje og gass er på plass.

Equinor vil være et ledende selskap i energiomstillingen.

Men hvordan er det mulig å ha en slik ambisjon og samtidig fortsette å lete etter olje og gass?

CAMILLA AAMODT, Equinors strategisjef innen leting og produksjon i Norge

Hair, Smile, Joint, Lip, Outerwear, Shoulder, Neck, Sleeve, Gesture, Happy

– Det er utrolig kostbart å lede an i en omstillingsfase. Du skal pushe grenser, utvikle ny teknologi, prøve og feile. Olje- og gassvirksomheten vår er det som finansierer alt dette – og uten denne inntekten hadde det ikke vært mulig å omstille seg i det omfanget vi ønsker, sier Equinors strategisjef innen leting og produksjon i Norge Camilla Aamodt.

Equinors ambisjon er å fortsette å levere energi til samfunnet med stadig lavere utslipp og netto null innen 2050.

I tillegg øker energiselskapet investeringene i fornybar energi og lavkarbonløsninger betydelig:

Ambisjonen er at mer enn 30 prosent av Equinors bruttoinvesteringer skal gå til fornybar- og lavkarbonløsninger innen 2025. Innen 2030 vil dette gjelde for minst halvparten av investeringene. 

Men selv om utviklingen av fornybare energikilder – som vind og sol – stadig gjør nye fremskritt, er fortsatt olje og gass den viktigste energikilden for mesteparten av verdens transport, oppvarming og elektrisitet.

–  Det betyr at vi må fortsette å lete for å ivareta en stabil og sikker energiforsyning. Vi er den største leverandøren av energi til Europa, og krigen i Ukraina har for alvor vist hvor viktig vårt bidrag er for energisikkerheten. Vi forsyner 170 millioner mennesker og bedrifter hver dag med energi fra Equinor, og det er et stort ansvar, påpeker Aamodt.

Visste du at...?

Olje og gass har mye høyere konsentrasjon av energi enn fornybare energikilder.

Derfor tar det også tid å bygge ut tilstrekkelig fornybar energi til å dekke verdens energibehov. 

Som eksempel seiler det hver femte dag ut et skip med LNG-gass fra Hammerfest til Europa, lastet med en energimengde på 1 terrawattime. Det tilsvarer Drammens årlige forbruk av energi. Den samme energimengden bruker alle Tysklands 1539 havvindturbiner 14 dager på å produsere.

Ambisjonen er at Equinor innen 2030 har halvert klimagassutslippene fra egne felt. Det skjer gjennom en rekke store og små effektiviseringstiltak på plattformene, og gjennom å slå sammen, optimalisere og stenge ned installasjoner.  

Men det mest effektfulle grepet de neste årene er å bytte ut gassdrevne turbiner på plattformene med elektrisk fornybar kraft fra land.

Slik kan Equinor redusere utslippene med totalt 5 millioner tonn CO₂ per år – noe som tilsvarer nesten 10 prosent av Norges årlige utslipp. Det vil gi 70 prosent reduksjon i utslippene i 2040 og ned mot netto nullutslipp i 2050.

For tiden pågår det også et prosjekt for å forlenge levetiden til gassanlegget på Melkøya: Snøhvit Future-prosjektet. Elektrifisering er en del av dette, og vil redusere CO₂-utslippene fra anlegget med rundt 850.000 tonn årlig.

Prosjektet gir også store ringvirkninger og arbeidsplasser: Bygg- og anleggskontrakten Equinor nylig tildelte den nordnorske bedriften Leonhard Nilsen & Sønner, vil for eksempel bidra til om lag 200 årsverk i nord.

Totalt er det estimert at Snøhvit Future-prosjektet vil sysselsette om lag 1700 årsverk i Nord-Norge i byggefasen.

Slik skal Equinor kutte utslippene fra olje og gass:

Elektrifisering av plattformer

Erstatte gassturbiner som produserer strøm, med kraft fra land.

Johan Sverdrup-feltet slipper ut mindre enn fem prosent av verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon. Det skjer takket være strøm fra land (hovedsakelig vannkraft), noe som sparer mer enn 620.000 tonn CO₂ hvert eneste år.

Energieffektivisering

Energieffektiviseringen skjer gjennom hundrevis av små og store tiltak på plattformene.

På Statfjord C skal for eksempel en ny dampturbin produsere strøm ved hjelp av overskuddsvarme fra to gasskompressorer. Det kutter 25 prosent av de årlige CO₂-utslippene fra plattformen – tilsvarende utslipp fra 50.000 fossilbiler.

Redusert bruk av fakling knyttet til driftsforstyrrelser er også et svært viktig tiltak – noe som har redusert CO₂-utslippene på norsk sokkel med 574.000 tonn mellom 2011 og 2022. Det tilsvarer utslippene fra 285.000 fossilbiler.

Konsolidering

Innebærer at man stenger ned enkelte installasjoner og samtidig optimaliserer bruken av eksisterende infrastruktur på norsk sokkel. Statfjord A-plattformen skal for eksempel stenges i 2027, noe som gir utslippskutt på 160.000 tonn, mens produksjonen fra feltet fortsetter fra Statfjord B og C. Når Equinor sammen med partnerne gjør nye funn på sokkelen, kobles det også i stor grad opp mot eksisterende infrastruktur.

Aamodt understreker at verden er avhengig av en bredde av tiltak for å nå klimamålene.

– Vi må bruke alle verktøyene i verktøykassen. Samarbeid mellom land, myndigheter, næringsliv og samfunn er helt avgjørende for å nå målet mot netto null innen 2050. Vi har full trøkk på å utforske og finne løsninger for å ta oss nærmere målet.

Om innholdsmarkedsføring

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av innholdsprodusenter i mediehusets annonseavdeling.

Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Annonsørinnhold skal merkes tydelig, så leseren kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.

© Copyright Polaris Media