ANNONSØRINNHOLD

På kurs for å bli fosterforeldre:

Ida ønsker å gi barn

et trygt hjem

Ute biter kuldegradene fra seg, men inne slår hjertevarmen imot. Bak bordene sitter nye og mulige fosterforeldre. De er på siste kursdag i Solid – det nye opplæringsprogrammet som forbereder og utreder familier som ønsker å bli fosterhjem.

Veien fra kursdeltaker til fosterhjem går gjennom flere fysiske samlinger, teams-møter, digitale e-læringer, hjemmebesøk og vurderingsmøter.

– Målet er å gi barn som trenger fosterhjem en trygg oppvekst. Gjennom Solid ønsker vi å gi familiene mulighet til å lykkes med oppdraget og takle utfordringer de møter i hverdagen som fosterforeldre, sier kursholder Gry Reinsnes i Bufetat, region nord.

Opplæringen er uforpliktende og gir familier mulighet til å finne ut av om fosterhjem er noe de ønsker å være.

KURSLEDER: Gry Reinsnes, rådgiver i Bufetat, region nord.

Table, Blue, Product, Organism, Tableware

RÅDGIVER: Gunn Hauboff i Bufetat, region nord

Grunnopplæring for fosterforeldre

Gjennom foredrag, filmer, diskusjoner, hjemmearbeid og ulike øvelser forberedes nye fosterhjem på hva oppgaven innebærer.

– Det er behov for 100 nye fosterhjem i Nord-Norge. Det er viktig å finne fosterfamilier som er en god match til barnet. Barn har ulike behov og vi trenger ulike typer fosterfamilier. På dette kurset går ni ulike familier, forteller Gry Reinsnes.

Økt samvær mellom barn og foreldre

Deltakerne er akkurat kommet inn fra en gruppeoppgave. Øvelsen gikk ut på å se på samvær fra ulike perspektiver, og de ulike gruppene skulle se på barnets, foreldrenes, fosterforeldrenes og barnevernets perspektiv. Hva var målet med samværet for den enkelte, og hva var viktig informasjon?

Deltakerne tar en runde og forteller om refleksjoner, men også dilemmaer og egne erfaringer.

– Jeg har selv en mor fra et annet land med et annet språk og kultur, og for min del tok det lang tid før jeg kom inn i det når vi var på besøk hos hennes familie. Det er kjempetungt å bytte språk, og det er gjerne stivt i starten, forteller en av dem.

DELTAKER: Ida Holm Hansen Kemi bor i Kautokeino, og deltar på Bufetats Solid-kurs. Hun synes kurset er lærerikt og gir muligheter for refleksjon.

Familie med flere språk

Ida Holm Hansen Kemi og mannen Mikkel Anders er i en vurderingsprosess. De ønsker å lære mer om det å være fosterhjem og Bufetat vurderer samtidig om de er egnet.

– Vi har tid og ressurser til å hjelpe noen, og da bestemte vi oss for å ta kurset for å se hva det er for noe, og se om vi kan bli et sertifisert fosterhjem, forteller Ida.

Paret bor i Kautokeino, men Ida er fra kysten. Hun har studert i Hvite-Russland, og behersker i tillegg til norsk og samisk også russisk.

– Det er en styrke at vi snakker flere språk, og har innblikk i ulike kulturer, sier Ida som jobber som internasjonaliseringsrådgiver ved Samisk Høgskole.

Hun synes Solid-kurset har vært veldig lærerikt og gitt mange muligheter til refleksjon.

– Noe av det vi lærer føler jeg «sier seg sjøl», men det har vært fint å kunne snakke om ulike problemstillinger og møte andre som er i samme situasjon som oss. Det har vært ei fin sammensetning i gruppa, sier Ida.

Lenge ønsket å være fosterhjem

Allerede tidlig i forhold snakket Ida og mannen om å bli fosterforeldre.

– Jeg har hatt det med meg helt siden jeg studerte i Hvite-Russland og så forholdene på barnehjemmene der. Jeg hadde lyst å ta til meg alle barna, men det gikk jo ikke. Da jeg senere så en reklame for å bli fosterhjem, så snakket vi om det og heldigvis var Mikkel Anders helt med på det.

Hun og mannen har ingen felles barn, men han har barn fra et tidligere forhold.

– Sammen har vi to katter, en hund og mange rein, ler Ida.

ØNSKE: Ida Holm Hansen Kemi har lenge båret på et ønske om å hjelpe barn som trenger det.

I øvelsen «Snøball» skal deltakerne skrive opp egne erfaringer fra da de gikk på skolen, krølle arket og kaste ballen på gulvet.

Kursholder Gry Reinsnes leser opp noen av svarene. Noen har opplevd mobbing og utestenging, mens andre beskriver gode opplevelser og lærere som så dem.

– Som fosterhjem må man samarbeide tett med barnehage og skole, og da er det nyttig å være bevisst sine egne erfaringer.

Gjennom opplæringen får fosterforeldre også lære mer om barnehageloven og opplæringsloven.

– Det er viktig å ha kunnskap om barns rettigheter og handlingsrom, slik at barna får den hjelpen de har behov for og rett på, sier Reinsnes.

I neste oppgave skal to og to prate sammen. Hvorfor er trygghet er viktig for læring og trivsel, spør kursholderen. Det summes ivrig i rommet og praten går løst mellom deltakerne.

RESSURS: Steffen Jakobsen og Inga Wigdahl Kaspersen jobber begge i skolen, og vet hvor viktig det er for ungdom å ha det trygt og godt.

– Nyttig kurs for alle

Blant parene finner vi to deltakere som bor på Bardufoss. Steffen Jakobsen og Inga Wigdahl Kaspersen har et barn hver fra tidligere forhold, og har siden i høst hatt et felles fosterbarn.

De er svært fornøyde med Solid-kurset.

– Vi jobber begge innen skolen, og har mye med ungdommer å gjøre. Dette kurset er nyttig for alle, uavhengig om du ønsker å bli fosterforelder. Du får kunnskap om barn, barns utvikling og lærer om hvordan hjernen fungerer, sier Steffen.

Han oppfordrer flere til å ta kurs, før man bestemmer seg for å bli fosterhjem eller ei.

– Mange synes det høres skummelt ut å bli fosterhjem, men kurset setter deg i stand til å ta avgjørelsen, sier Steffen.

DELTAKERE: Steffen Jakobsen og Inga Wigdahl Kaspersen.

Hairstyle, Gesture, Finger

– Gi kjærlighet!

Både han og Inga forteller at de brenner for barn og unge, og vet hvor mye det kan bety for et barn å være i et godt fosterhjem.

– Barn trenger først og fremst kjærlighet. Som Astrid Lindgren sa det: Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet, så kommer manerene av seg selv.

SNAKKER SAMMEN: På Solid-kurset blir deltakerne godt kjent med hverandre, både gjennom oppgaver og øvelser.

Gratis kurs for fosterhjem

Kursholderne Gry Reinsnes, Nina Fagernes Molund og Gunn Hauboff i Bufetat, region nord oppfordrer alle som tenker på å bli fosterhjem, om å ta kontakt.

– Lurer du på om du har det som skal til, så finner vi det ut i lag. Hvis du har overskudd, tid og lyst til å hjelpe, ta kontakt og bli med på et informasjonsmøte.

De understreker at det ikke er bindende å være med på hverken informasjonsmøte eller Solid-kurset.

– Opplæringen er gratis, og vi dekker transport, mat og hotell. Vi ønsker at du gjennomfører hele prosessen før du tar en beslutning. Gjennom kurset lærer man mye om seg selv, men også partneren sin. Det er utviklende å gå igjennom kurset, og det er krevende, men utviklende å være fosterhjem.

TRENGER FLERE: Gunn Hauboff i Bufetat, region nord oppfordrer flere om å åpne hjemmet sitt.

Finne god match

For tiden er det er behov for 100 nye fosterhjem i Nord-Norge.

– Akkurat nå har vi 30 unger som venter på fosterhjem, og behovet gjennom året viser at vi trenger å ha flere tilgjengelig hjem enn behovet. Da kan vi gjøre en best mulig match mellom barnets behov og fosterhjemmets ressurser og interesser. Noen barn er i beredskapshjem eller på institusjon, andre bor fortsatt hjemme eller er midlertidig plassert mens de venter på riktig fosterhjem, sier rådgiver Gunn Hauboff.

Gjennom kurset blir Bufetat godt kjent med fosterfamiliene, og kan enklere finne en god match mellom fosterhjem og barn.

– Det er masse flotte barn som trenger et kjærlig, raust og stabilt fosterhjem.

Fakta: Solid og Bufetat

  • Bufetat (barne- og ungdoms- og familieetaten) skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet
  • Solid er et nytt opplæringsprogram for fosterhjem. Kurset er gratis
  • Opplæringen inneholder helgesamling og digital e-læring
  • I løpet av grunnopplæringen blir også fosterforeldre vurdert om de er egnet til oppgaven

Fakta: Hva er et ordinært fosterhjem?

  • Et privat hjem som har den daglige omsorgen for et barn som ikke kan bo hos foreldrene sine
  • Fosterforeldre har en oppdragsavtale med barnevernstjenesten i kommunen og med barnets familie
  • Må gjennomføre opplæring og være godkjent som fosterhjem
  • Fosterforeldre har avtale med, og mottar godtgjøring og oppfølging fra kommunen
  • Grunnopplæring og godkjenning som fosterhjem gir mulighet for å gå videre til å bli beredskapshjem, eller spesialisert fosterhjem

Om innholdsmarkedsføring

Innholdet i denne artikkelen er ikke skrevet av redaksjonen, men av innholdsprodusenter i mediehusets annonseavdeling.

Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Annonsørinnhold skal merkes tydelig, så leseren kan oppfatte at innholdet er betalt for og produsert i samarbeid med en annonsør.

© Copyright Polaris Media