Nå kan du søke 68° Nord-bidraget!

Visjonen om å skape mer verdi lokalt står sterkt hos Sparebank 68° Nord. Derfor deler de årlig ut støtte til frivillige organisasjoner, lag og foreninger som alle gjør en fantastisk jobb med å skape engasjement og vekst i sitt nærmiljø.

foto
SEND INN SØKNAD: Trenger volleyball-laget nye drakter? Eller er du frivillig i hjelpekorps og trenger utstyr til hundene? Alle små og store lag og foreninger, og frivillige organisasjoner kan søke om tildeling av 68° Nord-bidraget.
Annonsørinnhold produsert av Eksternt byrå

Trenger volleyball-laget nye drakter, eller hjelpekorpset utstyr til hundene? Nå kan alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger på den 68. breddegrad søke om gaver til allmennyttige formål.

Bidrar til et levende lokalsamfunn

Den 68. breddegrad består av mange små og store lokalsamfunn. Her gjør frivillige organisasjoner, lag og foreninger en fantastisk jobb med å skape aktivitet og trivsel. 68° Nord-bidraget er en måte å anerkjenne de flotte tiltakene som er med på å gjøre lokalsamfunnet attraktivt og levende.

Lokalbanksjef i Sparebank 68° Nord Harstad, Frank Kulseng, mener bidraget er viktig for å skape trivsel og bolyst:

– Vi vet at frivillige lag og organisasjoner gjør en fantastisk jobb for å skape levende lokalsamfunn. Det å støtte de mange som driver innen kultur og idrett er viktig for at folk skal trives her i nord. 68° Nord-bidraget, tidligere kalt breddegaver og lokalbidraget, belyser at vi er her for hele breddegraden.

foto
TAKK: - Tusen takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt, sier Frank Kulseng som er lokalbanksjef i Sparebank 68° Nord Harstad.

Skal komme flere til gode

Kort fortalt er allmennyttige formål noe som kommer flere til gode i lokalsamfunnet. Det kan for eksempel være turlag, idrettsklubber eller hjelpekorps. Som lokalbank er engasjement og vekst selve grunnlaget for verdiskapning. Overskuddet fra i fjor danner grunnlaget for beløpet som settes av til 68° Nord-bidraget, og tildeling skjer etter søknad.

– Vi gjør dette fordi vi ønsker å være med å bygge lokalsamfunnet vårt, det henger sammen med at vi skal være en bank du kan stole på - nå og i framtiden. Vi vil rette en stor takk til alle som står side om side med oss i kampen for å skape mer verdi lokalt, sier Kulseng.

Hvem kan søke?

I fjor ble det åpnet opp for at alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret i Brønnøysund og med tilhørighet på den 68. breddegrad kan søke, og ikke bare de som er kunder av banken. Ta testen på nettsiden for å finne ut av om ditt lag eller forening kvalifiserer, og send inn en søknad.

– Ved tildeling vurderer vi om tiltaket har verdi over tid, om det bidrar til et aktivt samfunn og nærmiljø, om det er allmennyttig og skaper engasjement og vekst, utdyper Kulseng.

Send inn en søknad på 68nordbidraget.no innen 31. mars 2022.

foto