68° Nord-bidraget
Gå til

GIR TILBAKE: Banken gir tilbake til byen gjennom 68° Nord-bidraget. Fra venstre: Korpsleder Frelsesarmeen Janne Våje Nielsen, nestleder Harstad Pride Eirik André Dreyer Sellevoll, banksjef privatmarked Line Isaksen, styremedlem Harstad Makers Håvard Tømmerås, og banksjef næring/lokalbanksjef Frank Kulseng. 

Sammen realiserer vi drømmer

Visjonen mer verdi lokalt er ikke bare fine ord, det ligger i ryggmargen til alle som jobber i Sparebanken 68° Nord og utspiller seg direkte i handling.

I et lokalsamfunn skal det være plass til alle slik at vi får et rikt mangfold og trivsel i byen. Da årets overskudd fra lokalbanken skulle deles ut gjennom 68° Nord-bidraget, var det spesielt tre søkere som traff juryen midt i hjertet: Harstad Pride, Frelsesarmeen, og First Lego League.

- Det var en fantastisk interesse for 68° Nord-bidraget hos byens frivillige interesseorganisasjoner. Av totalt 70 søker var det 60 stønadsmottakere som samlet mottok kr 300.000 fra lokalbanken, forteller Frank Kulseng som er banksjef næring og lokalbanksjef i Harstad.

Felles for de tre som mottok kr 25.000 kr hver er at de skaper stor bredde i byens tilbud for barn og ungdom.

- Harstad Pride-festivalen bidrar til at flere kan akseptere og være stolte av hvem de er, First Lego League gir bredde i fritidstilbudet til barn og unge, og Frelsesarmeen tilbyr aktiviteter til familier som faller utenfor av ulike grunner, utdyper Line Isaksen som er banksjef for privatmarked i Sparebank 68° Nord Harstad.

VOKSER: Programmet for Harstad Pride 2021 er større enn noen gang. Styreleder Regina Steen Bergman er takknemlig for støtten fra Sparebank 68° Nord Harstad.  

En by for alle

Pridebevegelsen i Harstad fortsetter å vokse, og i år er programmet større enn noen gang. Det handler om å vise at byen vår er for alle, uansett hvem du er. Styreleder Regina Steen Bergman er takknemlig for støtten:

- Vi er utrolig glade og takknemlige for at Sparebank 68° Nord vil være med å støtte Harstad Pride, og for at banken viser at de er stolte allierte til byens Pride. Blant annet har støtten fra banken bidratt til at vi kan lage en trygg hangout, hvor vi har invitert byens stolte foreldre og allierte til en kveld sammen med oss. I tillegg har vi hentet inn dyktige foredragsholdere som skal fortelle om kjønn, kjønnsidentitet og antirasisme, forteller hun.

Høstferie med Frelsesarmeen

Frelsesarmeen i Harstad har som mål å tilby gode fellesskap for mennesker i alle aldre, med et særlig engasjement for de som faller utenfor. Midlene fra 68° Nord-bidraget skal komme barn og ungdommer i Harstad til gode:

- Vi er i gang med et fint prosjekt som skal gi familier med barn i barneskolealder et godt tilbud. Planleggingen er i startgropen så detaljene er ikke satt enda, men det vil bli tilbud om morsomme aktiviteter i høstferien, kan korpsleder Janne Våje Nielsen avsløre.

ENGASJERT: First Lego League er senhøstens høydepunkt for de mange ungdommene som deltar, her fra 2019.  

 

Inspirerer morgendagens problemløsere

FIRST® LEGO® League Challenge er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere.

Den lokale turneringen i Harstad går av stabelen lørdag 13. november, og vinneren får delta i den skandinaviske finalen.

- Midlene Harstad Makers har fått til FIRST® LEGO® League fra 68° Nord-bidraget er et kjempeviktig bidrag. Hele arrangementet er kostnadskrevende fordi vi trenger en god del utstyr for å kunne gjennomføre turneringen, og vi er veldig takknemlige for at vi fikk en del av potten, sier prosjektleder Trond H. Bendiktsen.

Et bedre lokalsamfunn

Sparebank 68 Nord er engasjert i byen gjennom en rekke aktiviteter. Blant annet er lokalbanken en av hovedstøttespillerne til handelskampanjen Handle i Harstad, som oppfordrer til lokal handel.

- Vi bryr oss om lokalsamfunnet og er en fremoverlent og god lokalbank for alle. Vår uttalte visjon forplikter hver enkelt medarbeider til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ett mål for øyet: Å skape et bedre lokalsamfunn for alle oss som lever og bor her, sier en engasjert Frank Kulseng.

Inspirert av drømmer og prosjekter

Penger løser ikke alt, den virkelige jobben er det de mange lag og foreninger som står for. Men lokalbanken viser gjennom 68° Nord-bidraget at de støtter store og små drømmer, ideer og planer som skal realiseres.

- At vi deler ut overskuddet gjør oss ekstremt stolte av å jobbe her, og håper at kundene ser at vi bryr oss på ekte. Vi bryr oss om hvordan det går med byggeprosjektet ditt, eller om det gikk bra å sette opp den gapahuken. Det å se drømmer og prosjekter settes ut i livet inspirerer oss stort, sier Line Isaksen.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.