Kronsteingruppen
Gå til

Navnet Kronsteingruppen er inspirert av gammel steinhuggertradisjon. Kronsteinen er den siste og øverste steinen som plasseres i en bue og bærer ingen vekt, men bringer i stedet balanse til konstruksjonen. 

Rigger seg for fremtiden: – SE-gruppen med nytt navn og visuell profil

Regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer har sett stor vekst de siste årene. Nå lanserer de et helt nytt navn på konsernet, og nye identiteter til samtlige datterselskaper. Si hei til Kronsteingruppen.

Det som for nesten 60 år siden ble startet som et lite lokalt entreprenørselskap på Sortland, har de siste årene utviklet seg til å bli en ledende regional aktør i en svært konkurranseutsatt bransje. Ved hjelp av solid organisk vekst kombinert med oppkjøp av en rekke entreprenørselskap med sterk lokal forankring i Vesterålen og Sør-Troms, har de utviklet seg til et solid konsern med store ambisjoner for fremtiden.

Nå har de rigget seg for videre vekst gjennom å skape en tydeligere og mer samlende merkevare for hele konsernet.

Et samlende navn

Prosessen startet på bakgrunn av at flere av entreprenørselskapene i Kronsteingruppen ytret et ønske om å oppdatere sin logo og grafiske profil. I den forbindelse ble det naturlig å samle trådene, og se på merkevarearkitekturen for hele konsernet samlet. Sammen med byrået Anew har de kommet frem til et nytt navn og en moderne profil.

- For å stå bedre rustet for fremtiden ønsket vi en fleksibel struktur som er lett å kommunisere både internt og eksternt, sier Signe Ringstad som er markeds- og kommunikasjonssjef i Kronsteingruppen.

Kronsteinen binder sammen

Det nye navnet er inspirert av gammel steinhuggertradisjon. Kronsteinen er den siste og øverste steinen som plasseres i en bro eller bue av stein. Kronsteinen bærer ingen vekt, men bringer i stedet balanse til konstruksjonen.

Dette reflekterer selskapet på en god måte: verdiskapingen skjer ute i bedriftene, derfor er det de som bærer vekten, mens kronsteinen binder det hele sammen. Den nye logoen står støtt med sine kraftige linjer og sitt kroneformede symbol. Kvalitet, stolthet og tradisjon er stikkord som har vært grunnlaget for designet, og man landet på en sterk form som er enkel å bruke og lett å huske.

- Det nye navnet er samlende fordi det ikke er stedbundet, men gjeldende for hele regionen og alle våre datterselskaper. Konsernet skal være et balanserende og samlende element, men det er også vår oppgave å løfte blikket og sørge for retning og innovasjon, sier Ringstad.  

«Folk er alt»

I Kronsteingruppen er man svært opptatt av å ta vare på menneskene. Selskapene har fokus på fast ansettelse av lokal arbeidskraft, noe som skaper trygge arbeidsplasser. 

- Det er folkene våre som skaper verdi og bygger for fremtiden. Vi pleier å si at «folk er alt», for uten kompetente, motiverte folk kan vi ikke levere bygg vi er stolte av. Denne interne stoltheten vil vi ta med oss videre tida som kommer, sier Ringstad.

Spennende prosjekter i Harstad-regionen

De siste årene har Harstadbygg Entreprenør blitt en stor aktør i Kronsteingruppen. Daglig leder Martin Mathisen er godt fornøyd med nytt og spenstig konsernnavn som gjenspeiler verdiene: stolthet og engasjement.

- Nå som konsernet har like stor aktivitet i Harstad som i Vesterålen, er det flott å få et nøytralt navn som gjenspeiler alle entreprenørselskapene i konsernet. Veldig mange ønsker i disse dager å engasjere lokale aktører som gir tilbake til samfunnet, og det er mange muligheter i Harstad-regionen fremover, forteller han.

Det er uten tvil et aktivt byggemarked med mange spennende prosjekter i både det offentlige og private, for eksempel med utbyggingen på Evenes. Harstadbygg Entreprenør har planer om å ansette flere flinke folk i tiden som kommer, og med en solid merkevare på konsernnivå blir kommunikasjonen enda tydelig: Kronsteingruppen rigger seg for fremtiden.

Kronsteingruppen og alle datterselskapene unntatt XL-bygg har fått nye logoer. Kvalitet, stolthet og tradisjon er stikkord som har vært grunnlaget for designet, og man landet på en sterk form som er enkel å bruke og lett å huske. Design: Anew. 

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.