Hålogaland Kraft
Gå til

DELER UT 1,4 MILLIONER KRONER: Administrerende direktør Ida Texmo Prytz ser frem til å dele ut penger til lokalsamfunnene i eierkommunene til Hålogaland Kraft. 

Hålogaland Kraft jubilerer: Feirer 110 år med å gi deg gaven

I 110 år har Hålogaland Kraft sørget for «lys i husan». Nå retter de blikket opp og fram mot tida som kommer, og feirer sitt eget jubileum med å dele ut 1,4 millioner kroner til prosjekter som ganger lokalsamfunnene.

- Dette er vår bursdagsgave. Vi har vært en aktør i 110 år, takket være eiere og kunder som har muliggjort det. Derfor har vi nå lyst til å gi noe tilbake, forteller Ida Texmo Prytz, administrerende direktør i Hålogaland Kraft.

Kraftlaget er eid av de seks kommunene Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Gratangen og Lødingen. Disse kommunene samt Evenes er kraftlagets forsyningsområde. Det er tiltak innen idrett, kultur og/eller frivillighet i disse kommunene som kan søke på de 1.400.000 kronene som Hålogaland Kraft nå skal dele ut.

- Vi har satt noen kriterier, blant annet må det man søker om støtte til ha samfunnsnyttig verdi og være allmennyttig. Her er det mange muligheter og få begrensninger, sier Prytz.


Viktig for hverandre

At kraftlaget nå deler ut en såpass stor sum er med på å bekrefte og forsterke den lokale tilknytninga til lokalsamfunnene de opererer i.

- Vi ønsker å være viktig i lokalsamfunnene, noe denne utdelinga er et symbol på. Vi har et samfunnsoppdrag med å levere strøm og, de siste åra, bredbånd med forsyningssikkerhet til våre kunder, og er på den måten synlig og viktig i et stort område. I tillegg vil vi være tilstede i det som skjer lokalt, både gjennom bidrag, sponsing og innsats. Ved å løfte frem organisasjoner ivaretar vi dette.

Ida Texmo Prytz inntok direktørstolen i Hålogaland Kraft i mai, og var raskt ute på besøk i de ulike eierkommunene.

- Jeg så raskt at eierskapet hos kommunene er så mye mer enn et signatur på en avtale. Hålogaland Kraft er viktig for lokalsamfunnene, og lokalsamfunnene er viktig for oss, sier hun.


Satser fremover

De 1,4 millioner kronene som nå deler ut, er ikke det eneste Hålogaland Kraft bidrar med rundt om i regionen. Ikke bare kan eierkommunene hente ut viktig utbytte, men det skapes også arbeidsplasser, det generes skatteinntekter og flere prosjekter skaper store ringvirkninger lokalt.

Kraftselskapet, som startet som et lite vannverk i Gausvik med 70 abonnenter i byen, leverer i dag kraft til 26.500 kunder, drifter 3.366 kilometer strømnett, 1.500 nettstasjoner og 9 kraftverk.

- Gjennom stødig drift og en lang rekke oppkjøp og sammenslåing har vi hatt en formidabel og naturlig utvikling. Når man kan gå sammen og samarbeide på tvers er det en styrke, sier Prytz.

Samtidig jobber også Hålogaland Kraft med det grønne skiftet, som går ut på at Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050. For å få til dette må vi omstille oss til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor naturens tålegrenser.

- For å realisere det grønne skiftet er samarbeid et viktig suksesskriterium i fremtida, sier Prytz, og avslutter:

- De som startet opp kraftverket i Gausvika hadde vært på den elektriske verdensutstillinga i Paris i 1881 og sett lyspæra demonstrert for første gang. De så den og tenkte at dette var noe man kunne satse på, og dro hjem og gjorde nettopp det. Det var absolutt pionerer som turte å drømme stort, og det skal vi ta med oss inn i framtida.


TILBAKEBLIKK


Rolf Inge Roth
Administrerende direktør i HLK fra 1. oktober 2012 til 1. november 2019

- HLK har hele veien vært i utvikling, fra da noen tok en veldig modig avgjørelse for 110 år siden. Den gangen var det en stor satsing å tørre å starte en utbygging. HLK har hele veien hatt et ønske om å ekspandere, ikke bare for å bli stor i størrelse, men for å legge til rette for styrking av kjerneaktiviteten – som er stabil elektrisitetsforsyning.

Mitt sterkeste minne fra årene i HLK er omstillinga selskapet gikk igjennom i 2014. Den var veldig riktig for selskapet, men det betydde også at vi måtte redusere antall ansatte med 25%. Det er mange sider av en sånn sak, men spesielt de menneskelige gjorde veldig inntrykk. Nedbemanning er aldri hyggelig, men tidvis nødvendig for utviklinga. Og HLK har utviklet seg hele veien, og kommer nok til å fortsette å gjøre det. Det fundamentale i Hålogaland Kraft har ikke endret seg, det å levere en stabil elektrisitetsforsyning. Det tas som en selvfølge i dagliglivet til folk flest, men det har en viktig betydning for at lokalsamfunnene skal kunne utvikle seg


 

Svein Heide
Administrerende direktør i HLK fra 1999 til 2012.
Ble ansatt i selskapet i 1978, og hadde ledende stillinger i selskapet før han ble øverste direktør.

- Helt siden starten har HLK levert infrastruktur som utviklinga av samfunnet vært er tuftet på. Sånn sett kan man si at selskapet er en bærebjelke i samfunnet vi har i dag. Våre eiere, jeg sier fortsatt våre eiere, har fra starten satset jevnt på å skaffe kraft gjennom ny vannkraft og bygging av kraftnett ut dit folk bor. HLK og utvikling av samfunnet vi lever i har hele veien gått hånd i hånd.

Det har vært flere store omveltninger, og det som sitter sterkest i for meg er den nye energiloven som kom i 1991. Gjennom den såkalte energiloven ble hele kraftbransjen snudd opp ned. Frem til da hadde alle kraftselskapene hatt monopol på det å produsere og distribuere kraft til sine sluttkunder, men nå ble monopolet opphevet. Kundene kunne kjøpe kraft fra hvor som helst. Det var med på å prege bransjen og bedriften for ettertiden. Uansett er HLK like aktuell i dag som for 110 år siden. Selskapet er tuftet på en miljøvennlig energiform, og elkraft vil fremover være minst like aktuell som den har vært i fortida. Kraft får stadig nye anvendelser.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.