YVIA

YVIAs stolte ansatte. F.v. Vidar Lorentzen, Marianne K. Johansen Brox, Hilde Lilleng, Ann-Elisabeth Bendiksen og Bjørn Bakke.  Foto: Aaron Gregg, Chili Harstad

Yrkesfaglig Opplæringskontor - Harstad blir til YVIA

Opprinnelig fikk opplæringskontoret et langt, stedsbundet navn. Har du prøvd å uttale vår tidligere forkortelse YOKH? Vi vet du prøver, og du smiler. 26. september 2020 endrer opplæringskontoret navn til YVIA.

YVIA er fortsatt det største opplæringskontoret for i hovedsak det private næringslivet i vår region. Opplæringskontoret har inngått 470 lærekontrakter i løpet av de 10 årene som kontoret har eksistert. 180 medlemsbedrifter med godkjenning i over 50 ulike yrkesfag eier YVIA.


YVIA sikrer kvaliteten underveis og har det overordnede ansvaret for opplæringen i bedriften. YVIA skal fortsatt rekruttere lærlinger til medlemsbedriftene og de skal ha oppfølging av lærlingene i lærebedriftene, arrangere kurs og aktiviteter for sine lærlinger, og kurse nye faglige ledere i bedriftene.

YVIA-rådgiver Vidar Lorentzen i halvårig vurderingssamtale med faglig leder Rune Berntsen og tømrerlærling Marie Blomsøy.   Foto: Aaron Gregg, Chili Harstad

 

- Vi ser tilbake på disse ti årene i kontoret med stolthet, og det er med brennende engasjement for fagutdanningen og de unge at vi nå gjør oss klare for de neste ti, sier Hilde Lilleng, daglig leder i YVIA.


Sammen utdanner vi fremtidens arbeidstakere

Behovet for stabil og god arbeidskraft er viktig for næringslivet i vår region. Ungdommer reiser ofte ut av vårt område for å ta høyere utdanning. Fagutdanning i bedrift er en gylden mulighet til å beholde ungdommen og forme egne solide fagarbeidere. Samfunnsansvaret som lærebedriften tar er betydelig og særdeles viktig for utviklingen i vår region.

- Vi må ta ansvar for å opprettholde og videreføre bransjen, sier Stine Remmen, faglig leder for malerlærlingene.

- Gjennom vår lærlingesatsning utdanner vi fagarbeidere som kan, og er glade i, faget sitt. Det bidrar til å bevare og styrke yrkesstoltheten.

Bedriften har vært tilknyttet YVIA siden starten og er svært fornøyd med samarbeidet.

- Vi kan lære bort faget, mens opplæringskontoret også bidrar på det administrative og det personlige i lærlingens hverdag, sier Remmen.

Hun berømmer rådgiverne for måten de jobber med helheten slik at lærlingene har de beste forutsetningene for å gjøre en god jobb.

Rune Berntsen, faglig leder for tømrerlærlingene, brenner for arbeidet med å utdanne nye fagarbeidere. Han er veldig klar i sin tale:

- Lærlingene er fremtiden!

En av hans 2-årslærlinger, Marie Blomsøy (19), er stolt av sin plass i bedriften.

Marie Blomsøy trives på jobben.   Foto: Aaron Gregg, Chili Harstad

 

- Vi har et godt fagmiljø med fine folk, og jeg gleder meg til å dra på jobb. Jeg er veldig takknemlig for at de tar sjansen på meg, sier hun.


Teksten er skrevet av Hege Eriksen, Chili Harstad

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.