SE-gruppen
Gå til

RISIKOVURDERING: På en byggeplass foregår mye risikofylt arbeid, og dermed må HMS-arbeidet prioriteres, sier HR-sjef Anne Reinsnes og hovedverneombud Julian Zeitz. 

SE-gruppen bygger seg stadig større

SE-gruppen er i kraftig vekst. Nå forsterker de laget og utlyser ei nyopprettet stilling som HMS-ansvarlig i konsernet.

- Den beste måten å gjøre jobben på, er å være ute og snakke med folkene våre på byggeplassene. Det handler om å gjøre de ansatte bevisst på å tenke sikkerhet i hverdagen, det er det viktigste.

Slik oppsummerer Anne Reinsnes, HR-sjef i SE-gruppen, stillinga som HMS-ansvarlig i konsernet. Fordi SE-gruppen har hatt en stor vekst over flere år, er det nå tid for å rendyrke HMS-arbeidet ytterligere, og ansette en egen person i selskapet som skal ha ansvaret for dette.

Se hele stillingsutlysninga her!

SER ETTER RIKTIG KANDIDAT: Anne Reinsnes håper mange – både lokale, hjemflyttere og tilflyttere – vil finne stillinga interessant og levere søknad innen fristen, 27. september. 

 

SE-gruppen har sitt hovedkontor på Sortland, og er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer. Konsernet består av 14 selskaper og har over 230 ansatte. Særlig de siste åra har selskapet vært i stor vekst, og omsatte for 740 millioner kroner i fjor. I år ligger de an til å nå en omsetning på nærmere 900 millioner kroner.

Både kontor og ute på anlegg

HMS-fokuset i byggebransjen blir stadig større. Flere av de store byggherrene stiller strengere krav enn lovverket, og dermed må entreprenørene blant annet ha en rekke sertifiseringer å vise til for å nå opp i de store anbudskonkurransene.

- HMS-funksjonene er ivaretatt i dag ved at de ulike selskapene står for den operative delen, mens vi i HR-teamet i konsernet står for alt av papirarbeid i form av planer og prosedyrer. Den nye HMS-ansvarlige skal ha det overordnede ansvaret for alt dette og videreutvikle det. Han eller hun må både kunne sitte på et kontor og jobbe med det formelle, ha lovverket i ryggraden og i tillegg være mye til stede ute på anleggsplassene, sier Reinsnes.

Flere av SE-gruppens selskaper er allerede sertifisert som Miljøfyrtårn, ISO 9001 og ISO 14001, og enda flere skal bli det.

UT I FELT: Martin Mathisen, daglig leder i Harstadbygg Entreprenør, et av SE-gruppens selskaper, ser frem til at en egen HMS-ansvarlig skal ta turen ut på anleggsplassene. 

 

- Vi drifter i en bransje som i det daglige har en rekke risikomomenter. Vi er gode på HMS i organisasjonen, men det er veldig greit med noen som kommer fra utsiden med et nytt blikk og ser på hva vi gjør, sier Martin Mathisen, daglig leder i Harstadbygg Entreprenør, et av SE-gruppens selskaper.


Utdanning eller erfaring

Den nyopprettede stillinga skal ha kontorsted i Harstad eller på Sortland.

- Det viktigste for oss er ikke hvor denne personen skal sitte, men hvilken kompetanse hun eller han tar med seg inn i selskapet. Det kan våde være en med utdanning, en med lang arbeidserfaring innen kvalitetssikring og HMS – eller begge deler. Det er kompetansen vi er opptatt av, ikke geografien, sier Reinsnes.

- Så lenge personen er både administrativt og praktisk anlagt, så kan det være rett person. I tillegg er det viktig å være ekstremt omgjengelig og kunne prate med alle mulige folk på en byggeplass, samtidig som man må kunne gå inn og stoppe en produksjon, si ifra til byggherre, prosjektleder eller arbeidere at det som gjøres ikke er greit, dersom det skulle være noe som ikke er etter boka, sier Mathisen, og fortsetter:

- Det vil også komme godt med å ha en pedagogisk side, fordi denne personen skal drive med intern opplæring, kursing og informasjon - og på den måten bidra til at alle i organisasjonen blir bedre.

PÅ KONTOR OG BYGGEPLASS: En HMS-ansvarlig må trives like godt på kontoret som på en byggeplass, slår Julian Zeitz og Anne Reinsnes fast. 

 

Også hovedverneombud Julian Zeitz ser frem til å få en HMS-ansvarlig på plass.

- God HMS skaper trygghet på anleggsplassen, og er viktig i alle ledd. Dette er også noe av det første vi terper på med nye lærlinger som kommer inn, sier Zeitz.

Kan forme egen hverdag

Fordi stillinga som HMS-ansvarlig er nyopprettet, er den som blir ansatt i posisjon til å være med å forme sin egen jobbhverdag.

- Ja, her kan absolutt den vi ansetter være med på å forme stillinga og tilføre innhold, sier Reinsnes.

HØYE KRAV: HMS er mer enn hjelm, vernesko og vernebriller, og den fremtidige HMS-ansvarlige må derfor ha en praktisk tilnærming til faget samtidig som hun eller han må være flink til å prate med folk. 

Stillinga inngår i et HR-team som kommer til å bestå av fire personer, fordelt på kontorene i Harstad og på Sortland.

- Vi har en positiv kultur og et godt arbeidsmiljø, og i løpet av året har vi en del sosiale happeninger. Vi gjør mye sosialt i lag, som fjellturer, bowlingkvelder, leirdueskyting, fjellturer og randoné, for å nevne noe.

Les mer om stillinga her - søknadsfrist er søndag 27. september!SE-gruppen

  • SE-gruppen er regionens største leverandør av entreprenørtjenester og byggevarer.
  • SE-gruppen leverer entreprenørtjenester til både det private og offentlige markedet og er totalleverandør av nybygg og anleggsarbeid. I tillegg rehabiliterer de nærings-eiendommer og driver med eiendomsutvikling.
  • Hovedkontoret ligger på Sortland, med datterselskaper i Harstad, Hadsel, Kvæfjord og Evenskjer. Sortland Entreprenør, Harstadbygg Entreprenør, Harstadbygg Bolig, ByggTeam Hadsel og Kai og Anlegg Entreprenør AS, XL-BYGG-butikkene på Sortland, Harstad, Kvæfjord og Skjærran, samt SE Markeveien 18 AS, Gangsås Næringspark AS, SE Produksjon AS, SE Regnskapsservice AS og AS Stokmarknes Søndre utgjør datterselskapene.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.