Sparebank 68° Nord
Gå til

JUBLER FOR GAVEPAKKE: Byens korps slipper jubelen løs for Ulrik Johansen og Frank Kulseng i Sparebank 68° Nord, som deler ut tusenvis av kroner til korpsene i Harstad. 

Sparebank 68° Nord deler ut stor pengegave: Lokalbanken løfter de lokale korpsene

Nei, Sparebank 68° Nord blåser ikke en lang marsj i korpsene, heller tvert imot. Nå får alle byens korps 20.000 kroner hver i støtte.

- Korpsene er en del av den totale aktivitetsmenyen som barn og unge i Harstad kan velge i. Det er viktig at de får velge det de selv har lyst til å gjøre, og ikke nødvendigvis det foreldrene vil, og da trenger vi en bredde. Derfor tar vi i år å prioritere blant annet korpsene når vi nå gjør denne gavetildelinga, sier Frank Kulseng, banksjef Harstad i Sparebank 68° Nord.

Harstad skoles musikkorps, Kila musikkforening, Kanebogen skolekorps og Sama skolekorps fikk nylig tildelt 20.000 kroner hver i støtte.

Dette er penger som kommer godt med til drift i et utfordrende år. Korona-pandemien satte en stopper for mye av den tradisjonelle korpsaktiviteten i hele landet, og med det uteble også viktige inntekter.

Nå skal støtten fra lokalbanken hjelpe de fire lokale korpsene et godt stykke på vei mot videre drift.

GOD STØTTE: Etter å ha fått 20.000 kroner i gave fra lokalbanken, kan disse unge musikantene og deres medspillere fortsette å kose seg i Kanebogen skolekorps.  

 

Bygger sterke lokalsamfunn

Nærmere 60.000 nordmenn spiller i korps, og her i Harstad er korpsene et viktig innslag under små og store arrangementer året igjennom. Korpsene høres godt når de spiller opp, og Sparebank 68° Nord er mer enn gjerne med på takta.

Lokalbanken har et klart skjebnefellesskap med lokalsamfunnet de driver bankdrift i, og jobber etter visjonen MER VERDI LOKALT.

- Med lokalbankens visjon forplikter medarbeidere til, hver eneste dag, å jobbe hardt med ette eneste mål for øyet: Å skape et bedre lokalsamfunn for oss som lever og bor her. Vi har som mål å være den offensive lokalbanken som stiller opp for deg, og for lokalsamfunnet. Banken skal være en kompetent, engasjert og folkelig lokalpatriot. En fremoverlent støttespiller i gode og andre dager, sier Frank Kulseng.

MER VERDI LOKALT: Å støtte kultur, idrett og næringsutvikling er viktig for Sparebank 68° Nord, sier banksjef Harstad, Frank Kulseng. 

 

Visjonen om mer verdi lokalt oppfylles gjennom å være en aktiv støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling.

- Det som muliggjør dette er de som velger Sparebank 68° Nord som sin bankforbindelse. Dette innebærer at all verdiskapning i lokalbanken videreforedles lokalt, sier Kulseng.


Aktiv støttespiller

Årets store korpsløft er en del av lokalbidraget 2020, som i år er på inntil 400.000 kroner.

- Når vi nå satser på korpsene, er det med på å gi næring til foreninger som krydrer bolysten i Harstad. Er bredt fritidstilbud er viktig for et sterkt lokalsamfunn, og der skal vi være støttespiller, sier finansiell rådgiver Ulrik Johansen.

Sparebank 68° Nord er synlig i bybildet gjennom en rekke aktiviteter. Blant annet er lokalbanken en av hovedstøttespillerne til handelskampanjen «Handle i Harstad», som oppfordrer til lokal handel.

KORPSLØFTET: Årets store korpsløft er en del av lokalbidraget 2020, som i år er på inntil 400.000 kroner. 

Fusjonert = Samme som før, bare bedre

I starten av juli fusjonerte Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank, og med det har regionen fått en lokalbank som er tilstede på hele den 68. breddegrad. Banken har 7 bankkontorer med 55 medarbeidere som skal serve regionen med over 120.000 innbyggere. Ett av disse kontorene er i Harstad, midt i sentrum.

- Ledelse og beslutninger vil være like nær kundene som de alltid har vært, og det lokale fokuset skal være minst like sterkt som før, sier banksjef Harstad, Frank Kulseng.


Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.