Harstadbygg Entreprenør
Gå til

MYE SPENNENDE PÅ GANG: Omsetninga i Harstadbygg Entreprenør øker år for år, og det er mange spennende prosjekter på gang – blant annet her på det nye avløpsrenseanlegget for Harstad sør, melder daglig leder Martin Mathisen. 

- Lokal tilhørighet er en stor styrke

Harstadbygg Entreprenør jobber med de største og mest spennende byggeprosjektene i regionen. Nå er de på jakt etter enda flere dyktige ansatte.

Kampflybasen på Evenes, Hotell Arcticus, Kvæfjord helsehus og det nye renseanlegget for Harstad kommune er bare noen av de spennende prosjektene som den lokale entreprenøren jobber med for tida. Med mange prosjekter på gang, trengs også mange folk i arbeid.

- Vår filosofi er at vi skal kunne gjennomføre prosjekter med en stor andel egne ansatte. Vi er i dag allerede inne i mange spennende prosjekter og er på vei inn i enda flere, så nå skal vi oppbemanne, sier Martin Mathisen, daglig leder i Harstadbygg Entreprenør.

I selskapet er det bruk for folk med variert kompetanse; alt fra prosjektledere til fagarbeidere innen tømring og betongarbeid.

ULIKE STILLINGER: Prosjektledere er en av stillingene som Martin Mathisen nå rekrutterer til. Her sitter han i møte med prosjektleder i Harstadbygg Entreprenør, Raymond Berntsen, som jobber med Clarion Collection Hotel Arcticus. På bildet ser vi også Jørgen Aksevold (prosjektleder GK Inneklima) og Anders Henriksen (daglig leder/prosjektleder i Siwe Elektro), som jobber på samme prosjekt. 

 

Skal ansette nærmere 20 personer

Selskapet har en 34 år lang historie i Hålogalandsregionen, og er den største entreprenøren i området med lokale eiere. Harstadbygg Entreprenør er en del av SE-gruppen, et konsern med opprinnelse i Vesterålen, som også eier blant annet Harstadbygg Bolig og XL-Bygg Harstad.

I dag har Harstadbygg Entreprenør 43 ansatte, men selskapet har som mål å øke til mellom 50 og 60 ansatte i løpet av relativt kort tid.

FOLK ER ALT: Mottoet vårt er «folk er alt», og det prøver vi å etterleve. Her er det ingen som har en viktigere jobb enn andre, sier Martin Mathisen. 

 

Daglig leder Martin er selv en av de som har kommet til selskapet i nyere tid. Han ble ansatt for to år siden, og kom da fra ei stilling hos en riksentreprenør.

- Å komme hit var veldig artig. Firmaet var og er i vekst, og jeg og alle de andre ansatte har mulighet til å påvirke det. Alle rundt meg er med på å dra lasset samme vei; frem og opp. Det er korte beslutningslinjer, så uansett om du er lærling, formann, fagarbeider eller prosjektleder kan du være med å påvirke hverdagen din. Alle får si sin mening og bli hørt, og så legger vi en plan for veien videre i lag, sier Martin.


Viktig HMS-arbeid

I 2019 doblet Harstadbygg Entreprenør omsetninga fra året før, og det ligger an til at selskapet kommer til å nærme seg en dobling også i år.

Selv om lønnsomhet er viktig, er det full stopp i anleggsarbeidet én arbeidsdag i året. Da settes hele dagen av til at de ansatte samles, og har en egen temadag for HMS-arbeid.

- Bygg og anlegg er en risikofylt bransje, og vi er veldig opptatt av at det skal være trygt å komme på jobb. Da må man ta sine forholdsregler, ha god HMS-kultur og ta vare på hverandre. Der har vi god hjelp fra HR-avdelingen i SE-gruppen, som har dedikerte ansatte som jobber med blant annet HMS og KS, forteller Martin.

TRENGER FLERE KLOKE HODER OG STERKE HENDER: Daglig leder Martin Mathisen og Signe Ringstad, markeds og kommunikasjonssjef i SE-gruppen AS, speider etter flere ansatte til Harstadbygg Entreprenør. Her er det flere ulike ledige stillinger. 

 

Med godt HMS-arbeid i bunn, er selskapet rustet til å ta del i den rivende utviklinga som for tida foregår i bygg- og anleggsbransjen. Fra å tradisjonelt ha vært en utelukkende praktisk rettet yrkesvei, er det stadig mer som digitaliseres også her.

- Byggebransjen er i en ekstrem utvikling, spesielt innenfor digitalisering og bærekraft, forteller daglig leder Martin.

Harstadbygg Entreprenør er miljøfyrtårnsertifisert, og ser stadig på nye løsninger for å gjøre drifta mer bærekraftig.

- Det gjør at vi har behov for både kloke, nyutdannede hoder som er heldigitale, i kombinasjon med de med 40 års erfaring som har satt opp bygg i alle år og vet hvordan det gjøres i praksis. På den måten kan vi ta de riktige stegene inn i framtida, forteller han.


Mer digital hverdag på byggeplassene

Med moderne hjelpemidler og dataprogrammer foregår nå en enda større del av planleggingsarbeidet digitalt på forhånd, enn ute på anleggsplassen

- Digitalisering gjør hele byggefasen bedre. Vi kan prosjektere lettere, bygge lettere og drifte bedre. Digitale hjelpemidler gjør det enklere å visualisere prosjektene og gjøre det mer lettfattelig, mener Martin.

Som et ledd i å stadig fornye seg og for å bidra til at bransjen skal ha tilgang på arbeidskraft, engasjerer Harstadbygg Entreprenør seg i yrkesutdanninga. Målet er at 10% av arbeidsstokken skal være lærlinger. I dag har fire ungdommer sin lærlingetid i bedriften, og til høsten kommer det nye. I tillegg tar bedriften imot studenter fra ingeniørutdanninga ved UiT - Norges Arktiske Universitet i Narvik og fra NTNU i Trondheim.

- Mottoet vårt er «folk er alt», og det prøver vi å etterleve. Her er det ingen som har en viktigere jobb enn andre. Vi er opptatt av å ha en flat organisasjon og at folk skal bli hørt. Når vi får inn dyktige folk som vil og kan, skal de få ansvar og utvikle seg videre, sier Martin.


Se alle de spennende jobbmulighetene som finnes i Harstadbygg Entreprenør her.LOKAL KJEMPE: Harstadbygg Entreprenør er den største entreprenøren i området med lokale eiere, og har en lys framtid, sier Signe Ringstad, markeds og kommunikasjonssjef i SE-gruppen AS, og daglig leder Martin Mathisen. 

Harstadbygg Entreprenør

  • 43 ansatte i Harstad.
  • Har hovedkontor i Margrethe Jørgensens vei 10, flytter inn i nybygde lokaler på Gangsås Næringspark i begynnelsen av 2022.
  • Omsatte for 117 millioner kroner i 2019.
  • Er en del av SE-gruppen, et lokalt konsern med 14 bedrifter og over 220 ansatte som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer.


Store prosjekter

Kampflybasen på Evenes
Her jobber Harstadbygg Entreprenør med rehabilitering av eksisterende bygningsmasse for Forsvarsbygg. Ferdigstilles i løpet av 2020. Selskapet fikk oppdraget i kvass konkurranse med riksentreprenører.

Harstad Sør avløpsrenseanlegg for Harstad kommune
Bygger nytt renseanlegg for sørsida av byen, på Stangnes. Det bygges også tre pumpestasjoner

Kvæfjord Helsehus
Moderne helsehus med mye teknologi. Her skal alt fra dagplasser til fysioterapi og lege inn. Et skikkelig løft for Kvæfjord og et viktig bygg for Kvæfjord kommune.

Clarion Collection Hotel Arcticus
Et skikkelig spenstig prosjekt, der to nye etasjer skulle bygges oppå de eksisterende fem. Dette gir 37 nye rom til hotellet, som ligger i tilknytning til Harstad Kulturhus.

Gangsås Næringspark
Prosjekteringa er straks ferdig, og det meste er klart til at Harstadbygg Entreprenør kan gå i gang med bygginga av bygget som skal huse dem selv, samt Harstadbygg Bolig og XL-BYGG Harstad. Her vil det blant annet bygges eget VR-rom, der utbygger kan oppleve sitt eget bygg før spaden settes i jorda.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.