Nathanielsen Begravelsesbyrå
Gå til

STORT HJERTE: Peggy Anthonsen ble 93 år gammel. Hun hadde et stort hjerte for mange, og HIL hadde en helt spesiell plass hos henne. 

- Flere ønsker mer personlig preg på gravferden

Når en person skal gravlegges, står de etterlatte overfor mange valg. Nathanielsen Begravelsesbyrå vil gjøre det enklere å ta gode, veloverveide avgjørelser både for en selv og den avdøde.

- Folk er så forskjellige, og det synes vi begravelser også kan være. Det er naturligvis viktig å ha noen faste rammer rundt en begravelse. Det skal være en verdig seremoni, men mulighetene er mange for å gjøre seremonien til et lyst, personlig og vakkert minne for de etterlatte, sier Andreas Rustad Hansen, daglig leder i Nathanielsen Begravelsesbyrå i Harstad.

Han fortsetter:

- Vi opplever at folk er mer nysgjerrige og opplyste enn tidligere, og at flere vil ta mer kontroll over gravferden. Det stiller større krav til oss i gravferdsbransjen.

Individualismen står sterkt og stadig flere av oss blir mer bevisst på hva vi ønsker i ulike situasjoner – også når det kommer til gravferd. Enkelte tenker over detaljer for sin egen begravelse, og andre er gjenlevende som skal ta stilling til sin kjæres avskjed.

- Som nøytrale rådgivere veileder vi mange i en svært sårbar situasjon.  Det gjør vi med den største ydmykhet. Vi ønsker at pårørende tar gjennomtenkte valg i respekt for avdødes livssyn, men også i forhold til egne ønsker og behov. Gravferden er først og fremst for de gjenlevende.

TILPASSET BEGRAVELSE: Peggy Anthonsen hadde selv tatt noen valg for hvordan hennes egen begravelse skulle være. Da fikk idrettslaget HIL en naturlig plass.  Foto: Privat

Alltid personlig oppfølging

Hos Nathanielsen Begravelsesbyrå opplever de at stadig flere etterlatte har gjort egne undersøkelser på nett før deres første fysiske møte hos begravelsesbyrået.

- I vår bransje har vi alltid vært opptatt av og lagt vekt på den personlige oppfølginga, og den mener vi fremdeles er viktig, selv om en i dag har mange flere alternativer enn før, sier Rustad Hansen.

På nettsidene til Nathanielsen Begravelsesbyrå er det samlet mye nyttig informasjon om valgfriheten man har i forbindelse med en gravferd. Ca 95% av alle begravelser i Harstad er kirkelige, resterende fordeler seg på andre religioner og livssynsnøytrale alternativer.

- Jeg tror ikke nødvendigvis flere er interesserte i å bestille en gravferd på nett, men det handler nok mer om at folk ønsker mer kontroll og vil forberede seg, sier han.

På nett finner man både informasjon og priser på begravelsesbyråets tjenester og varer. Her kan en se på ulike produkter og orientere seg i hvilke muligheter man har i forhold til type seremoni og valg av innhold som musikk, programhefte, annonsering, blomster, minnesamvær og gravstein, for å nevne noe.


PØLSER I BRØD: Kanskje ikke den vanligste serveringa under en minnestund, men Peggy ville selv at det skulle serveres pølser i brød og vafler – akkurat som i kafeen hos HIL.  Foto: Privat

 

Personlig vri – med respekt

På nyåret i år døde Peggy Anthonsen, 93 år gammel. Fordi hun var en usedvanlig aktiv ildsjel i HIL gjennom mange år, ønsket hun selv at dette skulle gjenspeiles i gravferden. Derfor ble Anthonsen gravlagt i sin egen HIL-trøye i sort kiste pyntet med gule blomster, som er de samme fargene som idrettslaget HIL har på sine drakter. I minnesamværet ble det servert kaffe i pappkrus og nystekte vafler – akkurat slik Peggy brukte å gjøre det i HIL-kafeen.

- For mange etterlatte føles det godt å kunne tilpasse begravelsen slik at den føles personlig og nær. Da er vi behjelpelig med å legge til rette for det, sier Rustad Hansen.


Kan fjerne digitale spor på nett

En av utfordringene som melder seg mer og mer fremover, er de avdødes digitale liv.

- Når et menneske dør, fortsetter det digitale livet. Her har vi sett at kanskje ikke alle har vært like bevisste på konsekvensene. De fleste tenker kanskje først på Facebook, og hva som skjer med profilen der, men så har vi også alle de andre stedene man noen gang har registrert informasjon om seg selv, sier Rustad Hansen.

Dersom en ikke er komfortabel med tanken på at et avsluttet liv skal leve videre på nett, finnes det hjelp å få.

- Vi har kontakter med folk som profesjonelt kan få inn og fjerne spor på nett etter at en person er død, forteller han.

Den digitale verdenen kan også være et godt sted å være for mange etterlatte.

- Vi ser ei enorm økning i interessen rundt minnesider på nett. Her kan etterlatte gå inn for å dele minner med tekst, bilder og videoer, tenne lys, finne relevant informasjon om gravferden eller minnesamværet og bestille blomster til båra, forklarer han.

I fjor var det 10 millioner besøkende på norske minnesider etter dødsfall, noe som er ei enorm økning fra året før.Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.