Forbrukslån.no. og Refinansiere.net

Forbrukslån - 6 fallgruver du må passe deg for

Forbrukslån kan være et godt økonomisk verktøy, såfremt det benyttes med måtehold og forsiktighet. Grunnet de høye rentene som følger med er det viktig å utvise ekstra varsomhet når man søker om et lån uten sikkerhet. Her har vi listet opp noen av de vanligste fallgruvene du må passe deg for.

1. Ikke undervurder kostnadene

Det kan være lett å undervurdere kostnadene som følger med et forbrukslån. Enda rentene er lavere enn hva som kreves for et gjennomsnittlig kredittkort vil det fort utgjøre en betydelig ekstrakostnad.

Du kan forvente å betale et sted mellom 12 og 18 prosent effektiv rente, avhengig av omstendighetene. Før du søker er det viktig å sette opp en kostnadskalkyle som viser hvor mye ekstra gjeld du vil klare å betjene. Inkluder følgende i budsjettet:

  • Husholdningens variable og faste inntekter/utgifter.
  • En økonomisk buffer på noen tusenlapper som settes til side hver måned.
  • Legg inn en teoretisk renteøkning på 4-5% for å se hvilke utslag det gir på bunnlinjen.

Mye tyder på at Norges Bank vil sette opp styringsrenten ytterligere i tiden som kommer. Som en konsekvens av dette vil banken som utstedte lånet også kunne skru opp renten på lånet ditt. Under dagens regelverk kan bankene skru opp renten etter en venteperiode på 6 uker.

Husk samtidig at du får 23% rentefradrag på forbrukslån. Dette fremgår i skattemeldingen og banken vil rapportere inn tallene automatisk på dine vegne.

2. Du sender inn kun én søknad

I dag finnes det nærmere 40 ulike banker og finansieringstjenester som yter forbrukslån på det norske markedet. Mellom disse aktørene eksisterer det ofte enorme forskjeller i pris og vilkår. Der noen såkalte “mikrolån” tilbys med renter på flere hundre prosent vil andre banker kunne gi deg forbrukslån med en effektiv rente på under 10 prosent.

En utfordring er at bankene kun opererer med veiledende priser i markedsføringen sin. Med andre ord er det ikke mulig å vite hvilken rente du tilbys inntil søknaden er ferdigbehandlet. Heldigvis har ikke långivere lov til å ta seg betalt for å behandle søknader om usikret kreditt.
Som en konsekvens har du lov til å hente inn så mange tilbud du ønsker, uten at det koster deg noe ekstra. Avhengig av størrelsen på lånet vil en reduksjon på eksempelvis 4-5 prosent kunne føre til store besparelser over tid.

Flere nettsider har samtidig spesialisert seg innen formidling av informasjon knyttet til ulike typer finansiering. Når du skal låne penger er det viktig å besitte god informasjon om lånets vilkår og betingelser. Besøk en informasjonsportal for å lære mer om långiveres kreditramme, nedbetalingstid, gebyrer osv.

3. Du velger for lang nedbetalingstid

Det lønner seg alltid å nedbetale gjeld så fort som mulig. Enda du skulle finne et forbrukslån med relativt lav effektiv rente vil en lang nedbetalingstid straffe lommeboken din.

La oss ta et teoretisk låneeksempel på 150 000 kroner. Den effektive renten er satt til 14,40 prosent.

  • Bruker du 3 år på nedbetalingen blir rentekostnaden tilsvare litt over 33 000 kroner.
  • Bruker du 5 år stiger rentekostnaden til 57 000 kroner. Altså 24 000 kroner i ekstra!

Du taper derfor nesten 25 000 kroner på å forlenge løpetiden på lånet med 2 år. Dette er en god illustrasjon på hvorfor det alltid lønner seg å betale tilbake kreditten så kjapt som mulig.

Vær samtidig oppmerksom på rettighetene dine når det kommer til førtidig nedbetaling av usikret gjeld. Du har lov til å slette denne typen lån tidligere enn avtalt, uten at du blir økonomisk skadelidende.

4. Bruk kausjonist kun i utvalgte tilfeller

Kausjonist refereres ofte til som “medsøker” på forbrukslånet. Det betyr i korte ordelag at en annen person stiller seg ansvarlig for lånets nedbetaling, skulle hovedlåntakeren misligholde gjelden. Dette er en relativt vanlig løsning på det norske boligmarkedet der foreldre trår til for å hjelpe barna sine.

Vær ytterst forsiktig med å inngå slike avtaler, og spesielt hvis du selv planlegger å påta deg kausjonsansvar. Denne løsningen bør kun brukes i de tilfeller hvor målet er å finansiere et felles formål, og der partene er i nær relasjon (f.eks samboere eller ektefeller).

Husk samtidig å skrive en kontrakt som stadfester hvordan ansvar skal fordeles dersom en tvist skulle oppstå i ettertid.

5. Ikke søk om mer enn det som er nødvendig

Grunnet de høye rentene som følger med et forbrukslån bør du alltid være så konservativ som mulig når det kommer til beløpet du søker om. Noen banker har en praksis hvor de tilbyr en høyere lånesum enn hva lånesøker opprinnelig ba om. Det kan være lett å la seg friste av slike tilbud. Hvilket forbrukslån som passer deg best avhenger av ditt enkeltbehov. Her gjelder det å ha is i magen og heller takke nei til eventuelle ekstrabeløp. Jo mindre du låner, jo mer penger sparer du. På denne siden er det listet opp 2 gode tilbud på forbrukslån.

6. Se på den “riktige” renten

Når du skal ta opp et forbrukslån vil du støte på to ulike rentesatser: Nominell og effektiv rente.

Her er det lett å gjøre feil ved at man ser på forbrukslånets nominelle rentesats. Den illustrerer kun lånets renteomkostninger og ekskluderer alle øvrige gebyrer. Du kan ignorere denne satsen.

Når du søker om forbrukslån, refinansiering eller lignende bør du derimot alltid fokusere på det effektive rentenivået. Satsen inkluderer lånets merkostnader, inklusive etableringsgebyr, termingebyr og tidvis et fakturagebyr. Poenget er at et lån fort kan ende opp med å koste langt mer enn det du først får inntrykk av.

Eksempel rentekostnad: Lånebeløp 80.000,-, 5 års nedbetaling, Effektiv rente 15,96%, Kostnad: 33.941,-, Totalt: 113.941,-.


Artikkelen inneholder to kommersielle linker. Disse peker til:

Forbrukslån.no.
Refinansiere.net

Begge sider eies av Leading Web Solutions AS.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.