Billigeforbrukslån.no
Gå til

Skattefradrag for de som refinansierer med et lån uten sikkerhet

Refinansiering av lån uten sikkerhet kan for mange være nøkkelen til en bedre privatøkonomi og færre bekymringer.

Løsningen gir deg de samme skattemessige rettighetene som for øvrige lån og kreditter. Les hva skattefradraget betyr for totalkostnadene dine, samt hva du bør være ekstra oppmerksom på.

Dette kan du kreve fradrag for

Refinansiering ved hjelp av et lån uten sikkerhet gir deg de samme skattefordelene som annen gjeld. Fradraget er satt til 23 prosent for inntektsåret 2018 og gjelder for alle kreditter, med unntak av såkalte kredittkjøp.

For sistnevnte er fradraget begrenset oppad til 17 prosent. Kredittkort er unntatt fra denne regelen, og den gjelder derfor i hovedsak kun ved forhåndsfinansiering av varekjøp.

Fradrag gis for:

- Alle omkostninger når du tar opp et lån uten sikkerhet (i praksis etableringsgebyret).

- Alle renter du betaler før året er omme (fakturerte, men ubetalte renter teller ikke).

- Øvrige gebyrer (i praksis terminomkostninger og gebyrer for endring av gjeldsbrev).

- Eventuelle forsinkelsesrenter.

- Renter innbetalt til utenlandske finansforetak (husk at du må dokumentere dette på egenhånd).

Du får ikke fradrag for:

- Renter som er fakturert og forfalt, men ikke betalt før utgangen av skatteåret (fradraget tas heller med neste år).

- Eventuelle inkassosalær og andre omkostninger knyttet til inkasso.

- Gebyr til namsmann og øvrige rettsgebyr ved tvangsinnkreving av gjeld.

Her finner du mer utfyllende inforamsjon om reglene for skattefradrag på lån uten sikkerhet og gjeldsrenter: Lovdata.no

Reduser lånets totale kostnader

Å kjenne til skattereglene for gjeldsrenter er viktig når du skal vurdere kostnadene på lån og refinansiering. Mange misforstår reglene og krever feilaktige fradrag på skattemeldingen. En vanlig misforståelse er bl.a. at fradraget kan kreves "dobbelt opp" av begge ektefeller eller samboere, når det er snakk om delt gjeld.

Her skal skattefradraget i realiteten deles på to, eller i henhold til den avtalen som gjelder mellom partene.

Har du tatt opp private lån er det også viktig å kunne dokumentere disse avtalene i ettertid, skulle skatteetaten velge å kontrollere opplysningene dine.

Eksempel på hvor mye du kan spare

For hver krone du betaler i renter og gebyrer på et lån uten sikkerhet til refinansiering, får du en reduksjon i skattepliktig inntekt på 23 øre (23 prosent). Nedenfor følger et forenklet eksempel:

Du låner 100 000 kroner til å refinansiere gjelden fra et par dyre forbrukslån. Kostnadene diner er som følger:

- Etableringsgebyr: 1 000 kroner

- Terminkostninger: 50 kroner á 12 måneder = 600 kroner

- Renter (15 prosent) i løpet av året: 15 000 kroner

- Totalt: 16 600 kroner

Av denne totalsummen kan du trekke fra 23 prosent, som tilsvarer 3 818 kroner. Skattegrunnlaget ditt blir deretter redusert med det tilsvarende beløpet.


Merk: Du har ikke fått en skattereduksjon på 3 818 kroner. Derimot har din skattepliktige inntekt blitt redusert med det ovenstående beløpet. Har du en inntekt på 100 000, vil din skattepliktige inntekt derfor synke til 96 182 kroner.

Dobbeltsjekk skattemeldingen din

Norske banker og finansforetak deler automatisk opplysninger med skattemyndighetene ved årsslutt. Dette vil være utfylt i skattemeldingen som du mottar. Skulle du være i tvil om Skatteetaten fikk med seg alt, kan du selv sjekke tallene i post 3.3.1. Der føres alle gjeldsrenter som du får fradrag for.

Er du blant de få som har lånekostnader i utenlandske banker (f.eks valutalån), føres de tilsvarende opplysningngene i post 3.3.2. Dette må du selv føre opp, og eventuelt dokumentere ved etterspørsel fra Skatteetaten.

Sjekk tilbud nøye på forhånd

Å refinansiere et lån uten sikkerhet kan gjøres på to måter. Enten ved å øke kredittrammen på boliglånet, eller ved å ta opp et nytt forbrukslån til lavere rente. I nesten alle tilfeller vil det være billigere å refinansiere boliglånet, men det er heller ikke alle som eier sitt eget hjem.

Husk at det er gratis å søke om lån i Norge, samt å innfri usikret gjeld før avtalt tid. Med andre ord kan du slette all usikret gjeld før lånets utløpsdato, uten å bli økonomisk skadelidende.

Alle eventuelle tilbud er samtidig uforpliktende, så du taper ikke noe på å hente inn flere anslag. Ved å refinasiere forbrukslån, kredittkort og øvrig gjeld vil du kunne redusere rentene, samtidig som du får en bedre økonomisk oversikt i hverdagen.

Lovpålagt låneeksempel: 100.000 kroner, 5 år nedbetalingstid. Effektiv rente 19,56%, kostnad 52.358 kroner. Totalt: 152.358 kroner.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av Harstad Tidendes redaksjon, men av Harstad Tidendes markedsavdeling.

Harstad Tidende er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på ht.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.