- Det blir verre før det blir bedre

Harstadpakken er det største samferdselsprosjektet Harstad noen gang har sett. Fra sommeren 2015 startes 13 byggeprosjekter som vil glede og forarge byens befolkning.

Hans Arne Haugland, prosjektleder for Harstadpakken.   Foto: Øivind Arvola

  Foto: Statens Vegvesen

6847

- Det blir verre før det blir bedre, sier Hans Arne Haugland, prosjektleder for Harstadpakken.

Den totale investeringen er på over 1,5 milliarder kroner, og byggingen av Harstadpakken vil prege byen i mange år fremover.

Artikkelen er hentet fra magasinet 68'47N - Sentrum for opptur og karriere. Les hele magasinet her.

Mye omkjøring

- Vi skal gjøre store og omfattende utbedringer langs riksvegen som går gjennom byen. I tillegg vil det være en rekke mindre prosjekter på sidevegene, både kommunale og fylkeskommunale. Nå skal ikke alt gjøres samtidig, men vi legger ikke skjul på at Harstad-folk må smøre seg med en god del tålmodighet de neste årene. Vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for en fornuftig trafikkavvikling mens vi bygger, sier Haugland.  Han er ansvarlig for at transportløsningene som bygges skal dekke mange behov, og at det bygges så bra at det vil dekke behovet for Harstads befolkning de neste 40 årene.


Harstad versjon 2.0

Harstad vil om noen år være veldig forskjellig fra dagens. Aldri har byen stått foran en større oppgradering enn den perioden vi går inn i.

Haugland legger ikke skjul på at det blir omkjøringer, støv, støy og til tider mye anleggstrafikk langs vegene.

- Det er alltid en utfordring å bygge inntil trafikkert veg, og spesielt når vi skal bygge midt i en by der mennesker bor og ferdes, sier Haugland.

Prioriterer

Hva som skal bygges, er ikke endelig avklart. Det pågår nå et kontinuerlig arbeid med å velge ut hva som skal bygges.

- Harstadpakken inneholder flere tiltak enn det er penger til, og nøyaktig hvilke prosjekter som blir realisert er opp til styringsgruppen, sier Haugland.

Grønn profil

Over 40 prosent av investeringen brukes i Harstadpakken på gang- og sykkelveger og kollektivtransport. I forhold til en del andre bypakker er dette en forholdsvis stor satsing.


De tusen gleders by

Ting går fort i Bård Borch Michalsens liv. Han ble harstadværing på fem sekunder.

- Harstad-folk får et godt og realistisk alternativ til bilen. Det er derfor vi kaller det for Harstadpakken – det er langt mer enn bare en «vegpakke», sier Haugland. Bakgrunnen er statlige ønsker og krav. I Nasjonal Transportplan legges det vekt på at veksten i persontrafikk i bynære strøk skal tas av miljøvennlige transportmetoder som kollektivtransport, gåing og sykling.

Tunnel

Det som har skapt mest diskusjon, er tunnelen som skal gå fra Seljestad til Sama.

- Tunnelen har til tider blitt utskjelt som et unødvendig tiltak, men vi er helt sikre på at dette er en viktig faktor i Harstadpakken, og at det vil være med å legge til rette for en god byutvikling, sier Haugland. Trafikkberegninger viser at vi vil fjerne opp mot 40 prosent av gjennomgangstrafikken i sentrum og øvre bydel ved å bygge tunnelen gjennom Harstadåsen.

Lokale muligheter

Byens entreprenører har tidlig signalisert at de ønsker at Harstadpakken deles opp slik at de har en sjanse til å være med i anbudene. Haugland bekrefter at de får ønsket oppfylt.

- Det vil være anbud i mange forskjellige størrelser, alt fra små delprosjekt som mange små lokale entreprenører kan være med å gi tilbud på, til en del mellomstore prosjekt der mindre entreprenører for eksempel kan slå seg sammen til et arbeidsfellesskap. Til slutt er det slik at noen av de største jobbene sannsynligvis bare vil være aktuelle for de store riksentreprenørene. Men de er også avhengige av å knytte til seg lokale og regionale underentreprenører, slik at vi er rimelig sikre på at det er gode muligheter for lokale og regionale entreprenører til å delta i anbudsrundene i Harstadpakken, sier Haugland.

Nyansettelser

I et prosjekt til halvannen milliard kroner, er det mange folk involvert.  

Prosjektorganisasjonen sitter i Harstad, og består av ulike funksjoner som prosjektledelse, planlegging, HMS, byggeledere og kontrollingeniører.


Harstad er i ferd med å bli oppgradert

Les vår nye utgave av magasinet 68'47N, og om innbyggere som vil prege byen – og de som vil preges av den.

- I dag er vi 10 stillinger, og vi er i ferd med å ansette flere. På det meste vil 16 personer være tilknyttet prosjektorganisasjonen, sier Haugland.

Tar man med byggefasen også vil det være et betydelig antall bidragsytere til Harstadpakken.

- Når Harstadpakken er ferdig bygget regner vi med at om lag 800-1000 årsverk vil ha vært involvert i prosjektet. Mange av disse vil leve, bo og handle lokalt, slik at det vil være gode ringvirkninger lokalt, sier Haugland.

Her kan du se hvilke prosjekter som er inne i pakken nå.


Les magasinet elektronisk her.

Skal du lese dette på en iPad eller iPhone; last ned magasinet her (15 mb):


  • 6847N okt 2014 web.pdf

  •