Harstad er i ferd med å bli oppgradert

Les vår nye utgave av magasinet 68'47N, og om innbyggere som vil prege byen – og de som vil preges av den.

Tredje utgave av 68'47N er klar. 

6847

2014 og årene fremover vil fremstå som noen av de mest ekspansive årene harstadregionen har opplevd. Det skal investeres milliarder i veier, gang- og sykkelstier, bru, skipsverksteder, tunneler, kjøpesentre, tomter, kontor- og leilighetsbygg.  Øyene nord i kommunen blir nå knyttet sammen og vil bli et mer tilgjengelig bo-, fritids og jobbområde. I løpet av neste år kommer en ny sentrumsplan som skal koordinere og legge premissene for utviklingen sentralt i kystbyen Harstad – som har vokst til å bli Hålogalands viktigste handels- og serviceby. Det er hit mange av de store aktørene i regionen kommer for å kjøpe varer og tjenester. Det er hit tilreisende kommer for å bade, le og spise.

Harstad er i ferd med å bli oppgradert. Det er viktig for mange av oss når vi skal velge vårt bosted – kanskje den nest viktigste avgjørelsen vi tar i vårt liv…

Innbyggertallet øker, og flere deler av næringslivet går godt. Det er behov for flere arbeidstakere innenfor et bredt felt; der de med yrkesrettet utdanning har spesielt gode muligheter.

Vi har snakket med innbyggere som vil prege byen – og de som vil preges av den.

Med 68,47N vil Harstad Tidende skape nye fortellinger om Harstad. Vi mener framgangen trenger å bli trodd på og heiet på.

Så ta deg tid til å lese denne utgaven av 68°47N.  Her kan du lese om forventningene til Harstad og om folk som bor her. Om overraskelsen og gleden av å bo i ”verdens miste storby”, med nærhet til kultur, natur og opplevelser.

Du vil bli imponert over hvem og hva som er her, og hva som skjer på våre breddegrader.

Du ser det ikke før du tror det.

Send oss gjerne tilbakemelding etter å ha lest magasinet til 6847@ht.no , på Twitter merket #6847N eller på www.facebook.com/6847N.

Les magasinet elektronisk her.

Skal du lese dette på en iPad eller iPhone; last ned magasinet her (15 mb):


  • 6847N okt 2014 web.pdf

  •