Harstad sett fra sjøsiden

Les siste utgave av 68°47N her - og bli bedre kjent med en del av Harstad du kanskje ikke kjente så godt.
6847

Samferdsel og kommunikasjon har i alle år vært essensielt for Harstad. Med sin sentrale beliggenhet i midtre Hålogaland har byen i dag en viktig rolle som handel- og distribusjonssenter, med mange bedrifter som leverer produkter og tjenester til befolkningen og selskaper i regionen og landsdelen for øvrig.

Her kan du lese magasinet digitalt.

Slik var det på slutten av 1800-tallet. Byen Harstad ble til ved at tilknytningen til havet ble brukt som en ressurs; som grunnlag både for fiske, transport og industri.