Frykter utsettelse kan stoppe Hålogalandsveien

Partene ble ikke enige da LO i Vesterålen inviterte til avklaringsmøte om Hålogalandsveien. Vesterålen Regionråd har gitt opp å få delt prosjektet opp i flere mindre anbud.

Regionrådsleder Hugo Jacobsen, som også er ordfører i Lødingen, ønsker ikke å ta noen risiko med Hålogalandsveien.  

forsiden

Til tross for at finansieringen for prosjektet ennå ikke er klar, er det ikke det som har blitt mest debattert i 2020. Det er hvorvidt det er rett at anbudet på Hålogalandsveien skal legges ut som ett anbud, som planlagt, eller ikke. LO er blant dem som har vært ivrigst med tanke på at prosjektet skal deles opp i tre-fire mindre anbud.

Det gikk et lite sukk gjennom møtesalen da fylkesråd for transport og infrastruktur i Nordland, Bent-Joachim Bentzen, uttalte at det er for sent å gjøre noe med at det bare skal være et anbud på Hålogalandsveien. Han var tydelig på at han selv ønsket en oppdeling, men at det var for risikabelt med tanke på at andre prosjekter ville skyves ut i tid. Han påpekte at faren var stor for at Hålogalandsveien kan falle vekk om den ikke blir med i den gjeldende Nasjonal Transportplan (NTP).