Sjefsbytte for 133 luftving på Andøya flystasjon:

– Dere leverer langt utover det som forventes

Ny sjef for 133 luftving, Eirik Guldvog var først og fremst opptatt av å rose innsatsen til personellet, etter at generalmajor Tonje Skinnarland høytidelig innsatte ham ved å overlevere kommandokården som symbol på myndigheten.
forsiden

Foran luftvingoppstillingen av de ansatte på 133 luftving på Andøya flystasjon i hangar G, ble oberst Ingvild Bjørstad Jensrud takket av etter fem år som luftvingsjef på Andøya. Hun fikk gode ord med seg fra luftforsvarssjef Skinnarland.

– Dette har vært ei turbulent og utfordrende tid etter at Andøya ble vedtatt nedlagt i 2016, og Stortinget bestemte at våre nye maritime patruljefly P-8 skulle samles på Evenes, sa Skinnarland.