Nordlandssykehuset krever 3,6 millioner fra entreprenør

Nordlandssykehuset (NLSH) har stevnet entreprenøren Sp-Maskin AS i Harstad for Vesterålen tingrett med krav om en erstatning på 3,6 millioner kroner.

Før det nye sykehuset på Stokmarknes kunne bygges, måtte det gamle rives. Striden mellom NLSH og entreprenøren står om kostnader knyttet til riving av den gamle A-fløya og rydding av denne tomta.  Foto: Arkiv

forsiden

Søksmålet gjelder erstatning for kostnader som NLSH fikk før selve byggingen av det nye sykehuset kom igang. Partene møter til hovedforhandling i Vesterålen tingrett på Sortland i februar.

Nordlandssykehuset mener Sp Maskin skal betale for å utbedre feil og mangler i forbindelse med rivingsarbeidet ved den gamle A-fløyen. Blant annet mener sykehuset at selskapet har brutt kontrakten om hvordan avfall skal håndteres.