Forbered deg på kø i dag

Det er veiarbeid og køer flere plasser i Vesterålen i dag.

Køer og følgebil ved Selnes.  Foto: Geir Bjørn Nilsen

forsiden

På Fylkesvei 820 ved Selnes i Sortland kommune, er det nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen og følgebil i dag. Dermed vil det være en del kødannelse her.

På samme Fylkesvei ved Vik på strekningen Straumsnes-Sortland vil det også være manuell dirigering på grunn av asfaltarbeid. Ventetiden er på omlag 15 minutter.

På Fylkesvei 885 ved Sandnes fortsetter arbeidet med gang- og sykkelveien. Her er det nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen, innsnevring og manuell dirigering. Veien kan bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid. Periodene veien vil være stengt er: Mandag til fredag fra 07:00 til 18:00. Gjelder fra 23.07.2018 klokken 07:00 til 14.09.2018 klokken 18:00.