Spørsmålene til barna var ledende og pressende

Et ektepar er i Vesterålen tingrett frifunnet for å ha mishandlet egne barn.
forsiden

Bakgrunnen for tiltalen var at paret, som er tilflyttet fra et annet land, skal ha slått og lugget de to barna over en periode på et drøyt år.

I tillegg skal de ved flere anledninger ha dratt barna i ørene.

Ble tatt ut av hjemmet

Bakgrunnen for saken er at ett av barna, under opphold på SFO, spurte læreren om det var lov å slå barn i Norge. Med utgangspunkt i denne samtalen tok barnevernet barna ut av hjemmet og plasserte dem i beredskapshjem i tre måneder.

Saken bygger i stor grad på barnas forklaring i avhør.

- Avhøret preges i noen grad av at avhøret er forutinntatt og ønsket å få bekreftet mistanken om vold i familien. Spørsmålsstillingen har av denne grunn til tider vært ledende og pressende. Det kan ikke utelukkes at barnas svar er blitt påvirket av dette, står det å lese i rettsdokumentet.

Ikke nok bevis

Retten mener at det ut fra avhørene ikke kan fastslås at barna har blitt slått av foreldrene eller utsatt for annen vold.

Barna skal også i flere sammenhenger gitt uttrykk for at foreldrene er snille.

"Bevissituasjonen tilsier at de tiltalte frifinnes", heter det i dommen, som er enstemmig.