MENINGER:

«Attraktiv for de friske»

– Vi er nå vel 4.000 innbyggere i Harstad over 67 år, og det blir daglig en større andel som vil trenge bistand, omsorg og pleie, skriver Arvid Eliseussen.

Illustrasjonsfoto.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Meninger

Innlegget i Meninger spalten (22/7) fra Wigdis Georgsen er ingen lystelig lesing, og hun foreslår at dagens slagord, Attraktiv hele livet, byttes ut. Bakgrunnen er den triste situasjonen som hennes mann bokstavelig talt ligger i- 3 uker utskrivningsklar på sykehuset! Det er en situasjon som ingen ønsker seg, og det verste er at dette ikke er en engangshendelse, men ser ut til å etablere seg som en permanent løsning.

Det er ikke vanskelig å forstå de kommunalt ansatte som får problemet lagt på bordet; er det ikke plass, ja så er det ikke plass! Men dette kan da ikke være en situasjon til å leve med. Den kan kun løses ved å se på realitetene og innrette seg etter den.

Vi er nå vel 4.000 innbyggere i Harstad over 67 år, og det blir daglig en større andel som vil trenge bistand, omsorg og pleie. For å komme à jour, ja gjerne i forkant av denne lovpålagte tjenesten, må det settes inn nok ressurser. Det betyr det må bygges/tilrettelegges flere plasser og det må ansettes flere hender.

Det vi leser og hører om er vel den motsatt løsning, det skal effektiviseres, teknologiseres og ressursbruken skal ned.

Alle forstår at kommunen må sette tæring etter næring, men det betyr også at det først og fremst er de lovpålagte oppgavene som må prioriteres. Det er derfor fullt forståelig når fru Georgsen viser til at det synes som om det ikke står på penger når det brukes ressurser, tidels store ressurser, på oppgaver som kun skal tilgodeses enkelte grupper, og heller ikke er lovpålagte tjenester.

Som eksempel er det nok å vise til oppslaget om den pågående rettssak om å skaffe kinopublikummet ny kino, der skal hele den kommunale topptunge ledelse forsvare bruken av kommunale midler!

Det blir ikke lett for den vanlige gamle sliteren og finne forståelse for at han/hun må finne seg i å vente på sitt behov på omsorg!

Da synes det som om Georgsen har ett godt poeng i å bytte slagord; «Attraktiv for de friske»!