Meninger:

HIL nekter unge talenter å utvikle seg

For meg virker det som HIL styret og styreleder Ludvigsen ikke er i takt med resten av Harstadfotballen.

KRITISK: Far Arne Lysvik (t.h.) er kritisk til hvordan sønnen Kristian Lysvik (t.v.) har blitt behandlet etter at han har ønsket å bytte klubb. Arkivfoto: Ivar Hjelvik 

Meninger

Viser til HT lørdag 17. april hvor sportslig leder Frode Jacobsen i HIL uttaler seg i forhold til Kristian Lysvik sitt ønske om overgang fra HIL til SOIF. Etter en del ugunstig kommunikasjon med sportslig leder tok jeg kontakt med styreleder Bjørn Ludviksen. Han informerte meg om at dette var en viktig sak for HIL, og at de ønsker å finne en god løsning.

Han sa videre at all dialog framover skulle gå gjennom han som styreleder. Det var også Ludvigsen jeg pratet med de siste 4-5 dagene før saken gikk i lås. Jeg vil tro at dette er grunnen til at sportslig leder gir informasjon til HT i saken som jeg mener er feil.

Kristian som opprinnelig er Medkila-gutt, signerte en kontrakt med HIL 8 mai 2020, en kontrakt som går over tre år. I samtale med fotballforbundet ved Frank Aas (overgangsansvarlig NFF Nordland), sier de at det er sjeldent at så unge spillere signerer en så lang kontrakt. De har sjelden hørt om at en klubb holder igjen en ung spiller som går opp en divisjon, selv om denne type amatørkontrakt er signert. Dette informerte jeg styreleder Ludvigsen om.

I de to første samtalene jeg hadde med styreleder Ludvigsen var en utlånsavtale diskutert. HIL var tydelig på at en utlånsavtale måtte være slik at HIL kunne hente Kristian tilbake når de ønsket det. SOIF var like tydelig at det var helt uaktuelt for dem å gå inn i en sesong med en type avtale hvor de plutselig står uten keeper midt i sin første kampsesong i allnorsk fotball. Kristian satser på fotball og syns selv dette ble for usikkert og ønsker en forutsigbar fotballhverdag.

Jeg sa til Ludviksen at klubbene må sette seg ned å bli enig. Ludvigsen har i etterkant tatt kontakt med SOIF styreleder, som ga beskjed om at dialogen må tas med leder for SOIF Fotball senior Bjørn Jakobsen eller hovedtrener for A-laget Tor Anders Hustad. Hustad prøvde allerede 23. mars prøvde å få kontakt med styreleder Ludvigsen på telefon for å finne en god løsning mellom klubbene. Hustad ble ikke ringt tilbake og SOIF valgte da på kvelden å sende et brev til HIL ved styreleder for blant annet å svare på brev av 22. mars fra HIL sportslige leder Frode Jacobsen. HIL har ikke besvart SOIF på dette brevet som også vi foreldre fikk kopi av.

HIL står på sitt i forhold til at en utlånsavtale er det eneste som er aktuelt, og at de skal kunne hente spilleren tilbake når de selv ønsker det. Jeg har snakket med fotballforbundet og de opplyser at det er vanlig med tidsbegrensede utlånsavtaler på amatørnivå. Dette informerte jeg styreleder Ludvigsen om. Styret i HIL har formidlet klart og tydelig at en tidsfastsatt utlånsavtale ut sesongen er helt uaktuell. Da blir alternativet for Kristian at NFF amatørkontrakten termineres.

Allerede den 26. oktober i 2020 sendte SOIF en mail hvor de ønsket å komme i kontakt med Kristian for samtale om hans planer for neste sesong og mulig overgang til SOIF. Kristian ble aldri gjort kjent med denne henvendelsen fra SOIF. Norges fotballforbund sine retningslinjer som sier at klubben skal informere spilleren om når det kommer henvendelser om mulige overganger. En kan undres på hvorfor HIL aldri gjorde det?

HIL forventer at andre klubber samarbeider, og de har fått utallige spillere fra andre klubber gjennom tidene. noe som har vært naturlig siden de har vært den beste klubben i distriktet. Nå er situasjon en annen og da mener jeg at HIL bør være storsinnet og gi fra seg en spiller som de selv sier må forvente å være benkesliter 2-3 år til. Etter måneder med det som oppleves som dårlig dialog med HIL får et ungt fotballtalent nok, og begynner å miste motivasjonen. Kristian føler seg ferdig med HIL for denne gang, og vil ikke ha noe lag å trene med hvis han ikke får overgang til SOIF. Det har vært gjort så mye fra HIL sin side som gjør at det blir for vanskelig å spille for dem på nåværende tidspunkt. Styret i HIL aksepterer fullt ut at Kristian slutter med fotball, men de aksepterer ikke at han begynner å spille for SOIF.

Jeg har oppfattet at HIL har som mål å bli den beste klubben i distriktet igjen. Jeg tenker løsningen for å oppnå dette ikke er å binde unge spillere gjennom lange kontrakter. Den siste tiden har HIL fått flere av “gammelguttene” tilbake og da sitter det unge tidligere spillere fra Medkila, Brage Trondenes og Landsås nå med med lange kontrakter i HIL som ikke får spille. Tenk om disse spillerne kunne gått til Medkila, Landsås eller SOIF og faktisk fått spille fotball som de ønsker. Om et år eller to kunne de gått tilbake til HIL som en langt dyktigere fotballspillere. Jeg er av den formening at man i 2021 ikke bygger et lag med lange kontrakter som begrenser spillere, man bygger lag på trivsel, kommunikasjon og samarbeid, og at spillerne får utvikle seg. Man utvikler seg ikke med å sitte på benken.

For meg virker det som HIL styret og styreleder Ludvigsen ikke er i takt med resten av harstadfotballen. Hvordan kan styret i Harstad idrettslag mene at det er viktigere for dem at et ungt talent slutter med fotball enn å hjelpe naboklubben som virkelig trenger en keeper? Dette er ikke samarbeid og her håper jeg sponsorer og resten av styret ser “galskapen” i det som foregår.

Harstadfotballen er ikke tjent med denne situasjonen og jeg håper virkelig at HIL gjør det de kan for å løse dette. SOIF ønsker Kristian og Kristian har et ønske om å spille for SOIF. Det ønsket kan HIL gjøre noe med, og det ville vært et godt samarbeid mellom klubbene.