Meninger:

Gratulerer med dagen! I dag hyller vi alle kvinner i vår kommune

Den internasjonale kvinnedagen markeres hvert år 8. mars, som ble vedtatt på Sosialistinternasjonalens konferanse i København i 1910 hvor over 100 kvinner deltok fra 17 ulike land.

Kvinner i Gratangen hylles i dette innlegget.  Foto: Knut Godø

Meninger

Målet var å kjempe for kvinners rettigheter og allmenn stemmerett. Kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett i 1913. Mange kamper har vært kjempet både før og etter. Verden, Norge og Gratangen har endret seg mye siden den gang.

Kvinners liv i nær fortid

Gratangen har i både fortid og nåtid gjort seg bemerket innenfor fiske og fangst. Går vi mer enn 100 år tilbake i tid, dro mange av våre menn på Lofotfiske med fembøring og åttring. Ansvaret var stort for kvinnene hjemme, spesielt når nøden var stor og når sykdom ble en belastning. I tillegg var det engstelse for mennene som i lengre perioder var borte på fiske. Det var ikke alle som kom hjem. Etter hvert som båtene ble motoriserte, investerte Gratangsværinger i større skuter, og da ble ishavet og selfangst viktige inntektskilder for båt og mannskap deler av året. Gratangen var en av de fremste kommunene på ishavsfangst i Norge, med dessverre flere forlis og tap av mannskap. Dette har gått hardt utover familier og bygder som har mistet sine menn og fedre.

Ikke alle menn var fiskere av yrke, og etter hvert ble anleggsarbeid vanlig. Anleggsarbeiderne var ofte borte i lengre perioder på anlegg og i gruver med tungt manuelt arbeid før mekaniseringens tid. På anleggsarbeid som i fisket, var det farefulle arbeidsoppdrag som kunne føre til skader eller i verste fall død. Dette var en belastning for konene hjemme som jobbet nærmest dag og natt med ansvar for hus og hjem, barn og eldre, og dyr i fjøset. Til tross for tap av liv til havs eller i gruva, har Gratangsværingen reist seg gang etter gang og fortsatt sitt nybrottsarbeid og gründervirksomhet både innenfor fiskerinæringa, landbruk og anleggsvirksomhet. Dette har imidlertid ikke mennene i bygda gjort alene.

Sterke kvinner har både vært med å legge til rette for og vært en del av utviklingen frem til i dag. Sterke kvinner som har tatt seg av alt hjemme mens mennene har vært borte, som har fått endene til å møtes, og som har fått maten til å rekke frem til mennene kom hjem med lønningsposen sin. De har også vært med å ta valgene og vært med i utviklingen i fellesskap med mannen. Sammen har ektepar, menn og kvinner, både i Gratangen og i andre bygder, bygget nasjonen Norge – i fellesskap!

Kvinner i dag

I vår moderne tid med høyteknologiske båter for fiske, oppdrettsanlegg med virksomhet fra smolt til slakt, firmaer innenfor bygg og anlegg, samt modernisering av landbruk, har endret rammevilkårene for det å leve og bo i vårt lokalsamfunn. Unggutten og ungjenta læres i dag sjelden opp i sine framtidsyrker ved å lære i praksis av sin eldre generasjon. Og det er heller ikke en like stor selvfølge som for et par generasjoner siden, at junior tar over familiebedriften eller enkeltmannsforetaket. I stedet er det naturlig at dagens generasjon reiser ut og tar utdanning, og statistikken viser at bare en brøkdel velger å flytte tilbake til hjembygda etter endt utdanning. Her er andelen av kvinner minst.

Distriktene sliter med befolkningsnedgang, og har gjort det over mange tiår. Det nye er at også byer i vår landsdel merker nedgang og stagnering. Derfor er det veldig positivt at vår kommune opplever en liten stigning i folketallet. Selv om det bare er en økning på 1 person, så betyr det enormt mye når flertallet av kommunene i Norge opplever det motsatte.

Hva da med dagens kvinner i bygde-Norge? Hva da med unge kvinner i Gratangen? De flytter også, men ikke alle. De som ikke gjør det, ønsker jeg å fremheve og skryte av i dag på kvinnedagen 8. mars! De fortjener ekstra ros for å velge utradisjonelt, for ikke å følge sentraliseringsstrømmen, men heller satse å følge og leve ut drømmen sin i vår flotte kystkommune! Jeg vil trekke frem tre kvinner i 20 årene fra vår kommune, som alle jobber innenfor det tidligere «fiskarbonde yrket», for å vise hvilken endring vi har hatt innenfor disse kombinasjonsnæringene mellom kvinne og mann som var så betydningsfulle for distrikts-Norge for bare noen tiår tilbake.

Irmelin Stormo Fagerjord

Irmelin flyttet tilbake til Gratangen for å overta gården etter sin far. Irmelin og hennes mann driver gården i fellesskap, og har ulike dyr med hovedvekt på hvitsau og villsau. De har 5 små barn. Irmelin er utdannet agronom, og har ulike stillinger og verv i tillegg til sin daglige leder funksjon på gården. Som familie har de mange drømmer om videreutvikling av gården. Irmelin valgte å komme tilbake til barndomsbygda, ta over gården med drømmer om å utvikle denne til en stabil, innovativ og viktig arbeidsplass for framtida. Samtidig som den vil være en viktig arena for oppvekst, læring og identitet for barna. Det å bygge røtter til hverdagen og til livet i bygda er sentral, samtidig som Irmelin er nyskapende og kreativ i forhold til videreutvikling av sin egen arbeidsplass.

Monica og Hanne Lundberg

Monica og Hanne er søstre, og døtre til eiere av Gratanglaks. De er født inn i oppdrettsnæringa, men det har ikke vært en selvfølge at de skulle velge Gratangen og familiebedriften som unge kvinner etter endt utdanning. De har stått ovenfor valg av ulike utdanningstilbud som lett kunne ført de bort fra familiebedrift og lokalsamfunn. I stedet har deres valg ført dem hjem til Gratangen med fremtredende stillinger i familiebedriften som går på videreutviklingen av firmaet med nybrottsarbeid i samarbeid med ledende aktører nasjonalt. I tillegg ønsker de å formidle kunnskap om oppdrettsnæringen gjennom interaktive skjermer og visningssentre, rekrutteringsarbeid og samarbeid med blant annet høyskoler. Både Monica og Hanne ønsker å videreutvikle familiebedriften videre, og følger i deres fars fotspor med mål om å drive en bærekraftig produksjon som vil fortsette å skape lokale og regionale ringvirkninger.


Kvinnedagen:

Hør videohilsenene og appellene for 8. mars

Kvinner og feminister av alle kjønn gratuleres i denne videohilsenen fra 8. mars-komiteen.


Jeg har vist til 3 fantastiske unge kvinner som har valgt barndomsbygda Gratangen fremfor urbane strøk. Men vi har også flere kvinner som har valgt å komme tilbake til hjembygda, eller som har valgt å flytte hit enten på grunn av en gratangsgutt som kjærest, eller jobbtilbud. Dere er alle med og bidrar som arbeidskraft for både offentlig og privat sektor, eller som selvstendig næringsdrivende. Dere er viktige for ulike verv og posisjoner, samt aktivitet i lag og foreninger. Gratangskvinner, både unge og eldre, er kilden for den livskraft som dere skaper i vårt lokalsamfunn. Derfor er dere alle og enhver uunnværlige i den rollen dere utøver, alt fra nabo til arbeidstaker. Men også dere som ikke har mulighet til å utøve yrkesaktivitet er viktige for bygda, og i denne sammenheng må vi ha fokus på å skape gode rammer og trivsel i en krevende hverdag.

Derfor vil jeg på kvinnedagen 8. mars fremheve alle våre kvinner i vår kommune, uansett alder og bakgrunn, om du er tilflyttet eller oppvokst her, er yrkesaktiv eller ei. Vi fyller ulike roller i vår familie og i vårt lokalsamfunn. Kvinner sies ofte å være limet i familien, i bygda og på arbeidsplassen. Til alle kvinner i Gratangen - akkurat DU er viktig for oss! DU er viktig for Gratangen kommune, DU er viktig for deg og din familie, DU er viktig for ditt fellesskap og nettverk, DU er viktig for din bygd! DU fortjener en symbolsk rose fra vår kommune i dag, og herved er den overrakt!

En varm hilsen ordføreren