Satsing på skoler og barnehagers uteområde

Edvin M Eriksen (SV) forklarer hvorfor Rune Stenstrøm (H) sitt forslag om å ruste opp uteområder for 9,5 millioner ble nedstemt i oppvekstutvalget.

Slitte uteområder: Mange av lekeapparatene i barnehager og skoler i Harstad er slitte. Det ønsker oppvekstutvalget å gjøre noe med, men prosessen må være forsvarlig, sier utvalgsleder Edvin Eriksen (SV).  Foto: Håkon Wikan (arkiv)

Vi sier altså ikke nei - men tvert imot både ja og hurra, men etter en forsvarlig prosess.

Edvin M Eriksen (SV)
Meninger

Utvalg for oppvekst og kultur behandlet torsdag 4. mars sak om forbedring av skolenes og barnehagenes uteområder. Ei svært viktig sak. En påfølgende avisartikkel hadde overskriften:" Vil bruke 9,5 millioner på å ruste opp uteområder, ble nedstemt! " Illustrert med et pent bilde av Høyres Rune Stenstrøm. Overskrifta er korrekt , men artikkelen sier ingen ting om hvorfor dette forslaget ikke fikk flertall - og hva det politiske flertallet faktisk vil gjennomføre.


Vil bruke 9,5 millioner på å ruste opp uteområder, ble nedstemt

Rune Stenstrøm (H) vil ta et krafttak og bruke 9,5 millioner å ruste opp uteområdene i skoler og barnehager.


Et enstemmig utvalg og et enstemmig kommunestyre ba høsten 2020 om en oversikt over behovet for forbedringstiltak for skoler og barnehagers uteområder. Posisjonspartiene (AP, SP, SV, KrF og V) hadde til hensikt å satse på aktuelle tiltak allerede i budsjett for 2021.