Barn og unge bør få gå skirenn igjen

Ski-Norge, representert med ledere i alle langrennskomiteer i samtlige skikretser i landet, ber innstendig våre smittevernmyndigheter åpne opp for at vi igjen skal kunne arrangere skirenn.

Barneskirennet ble også i år en suksess med 24 deltakere 

Meninger

Vi kan ikke lenger se noen logisk grunn for å opprettholde dagens forbud. Derimot ser vi mange gode grunner for nettopp å arrangere skirenn.

I vår nasjonalidrett har vi flere tusen barn og ungdom representert i flere hundre skiklubber rundt omkring i landet.


Idrettslag starter pionervirksomhet:

Kilkameratene starter e-sportsatsing

Kilkameratene tar et steg i en helt ny retning når de blir det første lokale idrettslaget med egen e-sportsgruppe.


Følgende punkter begrunner hvorfor vi mener det er trygt å arrangere skirenn:

1. Det har vært arrangert mange skirenn i hele vinter frem til i 22.1, med svært gode erfaringer i henhold til gjeldende smittevernsregler. Det har vist at det er trygt å arrangere. Ski-Norge har dessuten opparbeidet seg stor kompetanse i å arrangere trygge ski-renn

2. Arrangører og skikretser over hele landet har etter hvert fått lang erfaring i utvikling av svært gode smittevernplaner. Disse har kun høstet lovord fra ansvarlige smittevernleger som våre arrangører har samarbeidet tett med

3. På våre skirenn unngår vi store folkeansamlinger, noe som synes å være det viktigste argumentet ovenfor våre smittevernmyndigheter


Lagkamerat er koronasmittet

Magnus Vesterheim er nærkontakt etter å ha reist sammen med og delt leilighet med koronasmittet lagkamerat.


4. Kun deltagere og arrangører er til stede i skianlegget (max 200 personer i kohorter). Under de fleste arrangementer er det faktisk vesentlig færre til stede.

5. Noen arrangementer gjennomføres over flere dager, slik at fare for smitte også av den grunn ytterligere minimeres

6. Alle aktiviteter har minst en meter avstand mellom deltakere, som oftest betydelig større avstander

7. Skirenn skal selvsagt være planlagt i nært samarbeid med og godkjent av lokal smittevernlege

8. Skikretsene har ulike reiseavstand innad i kretsene og lokale tilpasninger må selvsagt finne sted. Men selve arrangementene gir ingen folkeoppsamlinger, som jo er utgangspunktet for retningslinjene

9. Arrangører og deltakere forholder seg til tydelige regler: Ingen salg under arrangementene, ei heller utdeling av drikke. Ei heller benyttes fasiliteter innendørs ut over behovet for arrangørstab, samt nødvendig tilgang til toaletter


Slik kan folket få kjøre på kunstsnø i Sollia: Kostnaden er 13 millioner

Sollifjellet Alpinsenter vil jobbe knallhardt for å få på plass et kunstsnøanlegg til en verdi av 13 millioner kroner i løpet av to års tid.


10. Utdeling av startnummer og premieutdeling gjennomføres som «selvbetjening»

11. Det brukes ikke kollektivtransport til og fra ski-stadion

12. Foreldre som kjører sine håpefulle, venter, sitter ofte i bilen, og kjører tilbake så snart barna er ferdig med sine konkurranser

13. Løypa er lukket for andre enn arrangørstaben og utøverne. Startintervall er enten 30 sekunders eller 1 minutt

14. Fagekspertisen har klart uttrykt at det er svært liten sjanse for at smitte ved utendørsaktiviteter. Vi viser blant annet Espen Nakstad’s uttalelser til medier om at det er helt ufarlig å stå slalåm. Smittefaren i langrennssporet, hvor en dessuten unngår bruk av heis, blir selvsagt enda mindre

15. Vi kjenner ikke til noe smittetilfelle påført i skisporet siden pandemien startet medio mars i fjor. Det ville i så fall vært meldt tilbake bytte til smittevernmyndigheter og til skikretser gjennom rapporter som utarbeides av TD (teknisk delegert) i etterkant av arrangementene

16. Dette handler ikke om «bare et skirenn», men om motivasjonen for å få barn og unge ut i naturen. Der er de aktive og trener mot egne mål, både for å måle egen fremgang og samtidig ha det gøy sammen med venner

17. Vi er bekymret for motivasjonen både til utøvere og ikke minst det frivillige dugnadsapparatet av foreldre og andre som legger ned stor innsats for å holde aktivitet i gang

18. Frafallet fra vår nasjonalsport har vært tema de siste årene. Nå frykter vi en ytterligere eskalering av barn og unge som forsvinner fra skiidretten

19. Vi finner beslutningen lite logisk og ser ingen argumenter for å nekte gjennomføring av skirenn

Nå er vi midt i sesongen. To verdifulle vintermåneder har gått, og flere av landets skikretser har ikke fått gjennomført en eneste konkurranse. Vi håper at vi gjennom disse punktene har vist at langrenn klubbene i Ski-Norge er i stand til å organisere trygge skirenn, uten smitterisiko. Vi ser derfor frem til at vi så snart som mulig igjen skal få lov til å arrangere skirenn for den oppvoksende generasjon av barn og unge.


Ledere av alle langrennskomiteene i landets 16 skikretser: Dag Helland-Hansen, Akershus Skikrets
Erik Christoffersen, Telemark og Vestfold Skikrets
Espen Utaker, Oslo Skikrets
Gabriel Johannessen, Buskerud Skikrets
Henning Wiig, Agder og Rogaland Skikrets
Mari Ann Landsem, Nord Trøndelag Skikrets
Stig Erik Mortensen, Nordland Skikrets
Sturla Korsæth, Østfold Skikrets
Thomas E. Darell, Finnmark Skikrets
Tor Arne Hov, Sogn og Fjordane Skikrins
Toralf Heimdal, Troms Skikrets
Torbjørn Broks Pettersen, Oppland Skikrets
Trond Slethaug, Hordaland Skikrets
Trygve Glad Slokvik, Hedmark Skikrets
Petter Myrset, Møre og Romsdal Skikrets
Knut-Erling Flataker, Sør-Trøndelag Skikrets