Meninger:

Ingen engstelse i Evenes, Frode Bygdnes

Rødts representant fra Harstad, Frode Bygdnes, trekker befolkningen i regionen rundt Evenes inn i en debatt om atomdrevne ubåter skal anløpe Tromsø.
Meninger

Jeg skal ikke blande meg inn i det som gjelder Tromsø, men Bygdnes skriver «…forsvarets flyplass flyttes til Evenes med stor sivil flytrafikk. Dette skaper med god grunn engstelse hos sivilbefolkninga.»

Dette er for å si det mildt ikke riktig. Befolkningen i Evenes er først og fremst glad for at Evenes flystasjon reetableres. Oppbyggingen på Evenes gir arbeid og investeringer i et omfang regionen vår bare kunne drømme om uten Forsvaret. Etableringen av base for maritime patruljefly og fremskutt kampflyberedskap er en stor nasjonal oppgave som vi påtar oss med stor respekt. Å bidra til forsvaret av Norge er noe vi gjør med glede.


Meninger:

- Atomdrevne ubåter til kai i Nord-Norge medfører mye større risiko både for stråling og eksplosjonsfare

Tromsø kommunestyre sa nei til å la reaktordrevne fartøy anløpe deres havner i mars i fjor. Forsvarsministeren påstår at det fins en avtale mellom Tromsø Havn KF og amerikanerne, men kan ikke legge frem en slik avtale. Uansett så overstyrer kommunestyret Tromsø havn.


Samtidig er det også en stor vekstimpuls for hele regionen som vi skal ta godt vare på i tider med befolkningsnedgang over det meste av Nord-Norge.

Så er det også noen ulemper knyttet til Forsvarets virksomhet, både flystøy og annen aktivitet vil påvirke naboer og innbyggere ellers. Vi gjør hva vi kan for at ulempene skal bli minst mulig, og skal stå støtt på innbyggernes side i disse sakene så langt det er mulig. Dette er utfordringer som vi skal håndtere. Delvis i nært samarbeid med Forsvaret.

Vi er spent på veien videre i vår region. Men vi er absolutt ikke engstelige. Heller tvert imot.