Meninger:

Fylkesordfører som synes å sette partipolitikk foran smittevernhensyn

I Harstad Tidende 4. september har fylkesordfører for Troms og Finnmark, Ivar B. Prestbakmo fra Senterpartiet, et leserinnlegg kalt Trist, Erna Solberg.

STADION: Artikkelforfatteren tviler på om det er rett prioritering å fylle stadion før koronakontrollen er bedre. Arkivfoto.  Foto: Knut Godø

Meninger

Harstad Tidende har rubrisert innlegget under kategorien Krisehåndtering, noe som er dekkende for det Prestbakmo burde være mest opptatt av, men som det synes å vise seg ikke står øverst på hans politiske agenda.

Hadde Prestbakmo skrevet sitt innlegg som privatperson, og ikke som regionalpolitiker, kunne nok hans meningsytring vært til å leve med, men når han synes mer opptatt av å skyte på pianisten her hjemme enn å se på verden for øvrig sin koronaskyld, som især Kina, virker hans ytring desto mer bak mål.

Istedenfor å tale sin fylkeskommunes sak mht. bekjempelse av koronaviruset og forhindring av smittespredning, fokuserer Prestbakmo ensidig på breddeidrettens liv og virke, og bruker unødvendig skarpt skyts mot Solberg-regjeringen for dennes bremsing av frislepp for idretten generelt.

Gad vite om Prestbakmo selv, eller noen partifeller, innehar den kompetansen om vår breddeidrett som han totalt fraskriver solbergamatørene? Apropos fraskrivelse, hva med hans eget politiske ansvar for Troms og Finnmark fylkeskommune mht. koronakrisen og smittevernoffensiven?

Nesten patetisk blir det når han senere i innlegget uttaler: «Det betyr at fotballen fra 3.-divisjon herrer og nedover, og 2.-divisjon damer og nedover hverken får trene normalt eller langt mindre spille kamper.»

Men nærmest tragikomisk virker det når han deretter skriver: «Noen tenker at det kanskje ikke er så farlig. Vel, farlig er det jo ikke, men ganske så uforståelig.»

Her trekker altså (d)en ledende fylkespolitiker inn et «fareadjektiv» i stedet for å benytte dette ifm. hele verdens største helseutfordring så langt i dette årtusen. Ikke noe sted i Prestbakmos for øvrig også ensidige ytring finner man synlig hensyntaken til forannevnte før enhver annen utfordring for klodens forskjellige nasjoner, folk og enkeltmennesker. Ja, selv nå, tjue år inn i nok et urolig århundre, jf. det forrige – med især to verdenskriger, kan neppe hverken klimakatastrofer eller miljøforurensing nå opp mot koronakrisen og ditto virusspredning, sykdom og død. Selv om de tre sistnevnte p.t. er truende fenomener for inneværende år, er usikkerheten for resten av 2020-tallet til å ta og føle på, nær bokstavelig talt.

Sett mot forskjellige dystre scenarier i denne forbindelse, blir det høyst patetisk å trekke fram breddeidretten generelt og fotballaktiviteten spesielt. Her er gjerne rikspolitikere som Sandra Nygård Borch og Trygve Slagsvold Vedum mer online med undertegnede motspiller enn med offsideplasserte Prestbakmo?

Ivar B. Prestbakmo kan nok være glad for at det er stortingsvalg om et års tid, og ikke fylkestingsvalg.

Koronavirusutviklingen globalt og nasjonalt, men også «vaksineoppnåelse», er uansett umiddelbart større utfordringer enn snarlig restart på utøvelse av breddeidretten, inkludert fotball, i Troms og Finnmark fylkeskommune.