Håpshjørnet:

– Vi trenger å høre til

I ranselen min har jeg et futteral hvor de fleste av de kortene jeg bruker, har sin plass.

Hands In Sky Meaning Intimacy Togetherness And Fellowship 

Meninger

Det er veldig greit å ha dem der, for der ligger de ganske trygt. Men så en dag da jeg skulle på butikken, var futteralet søkk borte. Jeg fant det ingen steder. Og ble helt fortvilet. Hvor kunne jeg ha lagt det, eller hvem kunne ha tatt det? Etter lang og intens jakt, fant jeg det i en lomme hvor det slett ikke hørte til. Å, hvor glad og lettet jeg ble. Kjenner du deg igjen?

Slik er det med mange ting. Når vi har det, tar vi det som en selvfølge. Men når vi mister det, ser vi hvor mye det betyr for oss. Og hvor glad vi blir når vi får det tilbake.

Slik er det også med korona-epidemien. Vi bor i et fantastisk vakkert land med god plass og frihet til å bevege oss rundt sammen med andre, og å kunne gi dem vi er glad i en klem. Vi var blitt vant til å kunne reise på ferie dit vi ville. Og så kom epidemien og med den store begrensninger på friheten vår. Og mange av oss har mistet den økonomiske tryggheten som vi er så vant til å ha.

Når vi nå, litt etter litt, ser at vi får denne friheten tilbake, blir vi glad for hver ting som åpnes opp igjen. Og vi ser hvor mye fellesskapet med våre medmennesker egentlig betyr for oss.

Da jeg var barn, etter andre verdenskrig, var det mange fattige familier i Norge. Det var mange som slet med å skaffe seg et sted å bo. Mange nygifte par måtte flytte inn hos hans eller hennes foreldre. Og så fikk de hjelp av venner og familie til å bygge seg et hjem. De flyttet inn i halvferdige hus, og var strålende glad for hver ting som kom i orden.

I den tiden hadde folk bruk for Guds hjelp, og de hadde også bruk for hverandre. Folk lånte av hverandre, de hjalp hverandre med gårdsdriften. De gikk på besøk til hverandre for å ha fellesskap og for å høre nytt. Og de hadde bruk for de eldre til barnepass, til husarbeid, til gårdsarbeid og mye mer. Det var alltid bruk for villige hender.

Hvordan er det nå? Nå er veldig mange av oss blitt rike i forhold til hvordan det var i min barndom. Vi har ikke så stor bruk for naboens hjelp lenger. Vi klarer oss selv. Vi går ikke så mye på besøk heller. Vi får nyhetene fra mobilen vår, fra TV og radio.

Dette gjør at noen faller utenfor og blir ensomme, veldig ensomme. Bare penger gjør ikke et menneske lykkelig. Vi trenger å høre til i et fellesskap. Vi trenger at noen har bruk for oss. Vi trenger at noen er glad i oss.

Som prest i Den norske kirke ser jeg at mange av oss har ikke bare mistet kontakten med andre mennesker, vi har også mistet kontakten med Gud. Når leste du sist i bibelen? Vet du hva som står om Jesus i de 4 første bøkene i Det nye testamentet, i evangeliet etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes? Har du oppdaget for et fantastisk menneske Jesus var? Han utstrålte kjærlighet og visdom, og folk flokket seg rundt Ham. Han tok imot alle som kom til Ham med kjærlighet, uansett hvem de var.

Og husker du hva som skjedde etter at Jesus stod opp fra de døde? Da var Han sammen med disiplene og andre i 40 dager, før Han drog tilbake til sitt himmelske rike og ble usynlig for dem. Men før Ham ble usynlig tilstede, hadde Han sagt at Han skulle ikke forlate dem som foreldreløse barn. Han skulle fortsatt være med dem med sin kjærlighet. Og Han skulle sende dem kraft fra det høye, Den hellige ånd.

Kommende søndag feirer vi pinse i kirkene våre. Vet du hva vi feirer? Kanskje ikke. For veldig mange av oss vet ikke det. Du kan lese om det i boken som kommer etter de 4 evangeliene, i Apostlenes gjerninger.

Disiplene fikk Den hellige ånd. De fikk kraft fra det høye. Da Jesus ble tatt til fange, rømte de i redsel. De var redde for å lide samme skjebne som Jesus. Hadde jeg vært der, hadde nok jeg gjort akkurat det samme. Og etter Jesu himmelfart, samlet de seg for låste dører.

Men så kom Den hellige ånd som en stormvind, som ildtunger på hodene deres. Og disiplene kom ut og forkynte om Jesus. Og ingenting kunne stoppe dem lenger, hverken tortur eller død. Og derfor har nå evangeliet om Jesus spred seg over hele verden.

Har du bruk for denne kraften? Har du bruk for Guds hjelp, Guds kjærlighet? Den er der for deg også. Ta frem ditt nye testamente og les.