Meninger:

Og hvor blir det av generalen?

To dager etter feiringen av nasjonaldagen presenterer Harstad Tidende en «helt ny byhage» der Generalhagen hittil har vært.

HAGE UTEN GENERAL?: Artikkelforfatteren savner informasjon om framtidig plassering av statuer og monumenter i den framtidige Generalhagen. Skisse.  Foto: Asplan Viak

Meninger

Undertegnede kjenner til denne parken siden fra midt på 1960-tallet, da man var elev ved en av Forsvarets realskoler; i mitt tilfelle Den Militære forskole, like ved den hevdholdte bylunge, med musikk stundom attåt.

Generalhagen, med monumentet av Norges kanskje største feltherre gjennom tidene, general Carl Gustav Fleischer, ruvende i midten nær Storgata og med front mot denne, har vært et minst like severdig landemerke, også i overført betydning til Hæren, for Harstad by som Anna Rogde utpå Vågsfjorden. Jeg kan for øvrig ikke se, av verken fotos eller illustrasjoner at Fleischer er på sin faste plass. Dette «forsvinningsnummeret» må være innbilning fra min side, for jeg kan ikke et øyeblikk tenke meg at generalstatuen er fysisk fjernet fra den kanskje etter hvert «nye byhagen». Men skjer det, blir man ikke rystet!


Leder:

350 verdifulle kvadratmeter

En skøytebane i Harstad sentrum har vært foreslått lenge, også på lederplass i Harstad Tidende.


Statuen av musikkaptein Alfred Evensen antas å stå trygt pga. denne kapasitetens kulturelle tilhørighet i kraft av sin kunstnergjerning. Det er å håpe at FN-veteranmonumentene også får bli der de befinner seg i dag.

Men nå legger kommunens kulturinteressenter, med støtte av kommunedirektør Hugo Thode Hansen, opp til en total renovering av Generalhagen, uansett lokal kulturarv eller ikke. Sentrale pådrivere for hagen til blant annet lekepark er landskapsarkitekt Lillian Sharma, leder for ei kommunal prosjektgruppe i sakens anledning, samt arkitekt og byentusiast Jim Myrstad.

Det er å regne med at et flertall i kommunestyret stemmer ned kommunedirektørens velvillige innstilling til generalødeleggelsen i bysentrum. Hvis ikke kommunal politisk avvisning i dette bokstavelig talt sentrale tilfellet, kan en del røde og rosa forsvarsskeptikere versus kulturpolitikken, når så langt unntas hærmusikken, gjerne søke å neglisjere flere militære monumenter enn dem i Generalhagen.

Muligens gjenoppstår Åsegarden til militært formål, men denne leiren ligger jo ikke akkurat i bysentrum. Der befinner heller ikke Adolfkanonen seg, men Trondenes har lagt naturlig beslag på dette krigsmonsteret i 80 år. Og dette er ikke bare å flytte, om noen like stormannsgal som han det er oppkalt etter, skulle prøve! Men kanskje kunne det bli masse spiker, som man pleier å si, av kolossen?

Nå må Sharma og Myrstad, samt kommunedirektør og -styre stikker sin respektive finger i (hage-)jorda. Bygningsarkitekten er pussig nok den som er mest opptatt av trærne, og ser på nedsaging av disse fornybare organiske elementer som å «ikke ta vare på kulturarven»! Sannelig er det spørsmål om de lokale øynene som ser, og ikke om besøkende eller turisters sådanne.