Meninger:

Det trengs nye grep i skolen – ikke mer høyrepolitikk

Norsk skole står overfor en alvorlig lærermangel, andelen ukvalifiserte er rekordhøy og konsekvensene merkes allerede i norske klasserom. Det trengs nye grep i skolen, men får vi noe annet enn mer høyrepolitikk når Grande nå tar over?

LEGGE OM KURSEN?: – Andelen ukvalifiserte som underviser i norske klasserom økt med nesten 50 prosent siden høyreregjeringen overtok i 2013, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto. 

Meninger

Det er mange som nå er spente på hva som blir annerledes når Venstre har overtatt Kunnskapsdepartementet fra Høyres grep. Etter at jeg utfordret Grande i Stortingets spørretime er det ingenting som vitner om at det blir noen særlig endring i skolepolitikken. Dessverre. Skolen trenger ikke mer høyrepolitikk, men flere kvalifiserte lærere med bedre tid og mer tillit.

Det som er verre, er at det ikke kommer noen signaler fra det gamle lærerpartiet Venstre om at de vil legge om kursen for å få færre ukvalifiserte lærere og rekruttere enda flere til skolen.

SSB melder at vi vil mangle 5 800 kvalifiserte lærere i 2040. Det er en økning på 1 800 lærere siden forrige beregning. På direkte spørsmål fra meg om lærermangelen svarer Grande at hun fortsatt vil «avskilte» erfarne lærere, og opprettholde det rigide 4-kravet i matematikk for å starte på lærerutdanningen. Samtidig har andelen ukvalifiserte som underviser i norske klasserom økt med nesten 50 prosent siden høyreregjeringen overtok i 2013. Og om lag halvparten av timene med spesialundervisning, til elevene som trenger hjelpen mest, utføres av ukvalifiserte assistenter. Vi i Arbeiderpartiet vil stoppe «avskiltingen», fordi det er bedre med erfarne og motiverte lærere enn ukvalifiserte.

Jeg vil minne den ferske kunnskapsministeren på henne eget sitat fra 2013. Da sa Grande: «Ut fra vår analyse om hovedutfordringa i norsk skole, er lærermangelen og den store bruken av ufaglærte en av de største utfordringene vi kan definere.»

Arbeiderpartiet mener det er en uttalelse som nå bør forplikte – særlig når Venstre skal styre skolepolitikken. Vil Venstre fortsette Høyres politiske linje og styre blindt mot en økende lærermangel og flere ukvalifiserte, eller kan vi nå kan forvente nye, konkrete grep for å snu denne trenden? Det skolen trenger er ikke mer høyrepolitikk, men flere kvalifiserte lærere, stoppe «avskiltingen» av erfarne lærere og innføre en tillitsreform som fjerner unødvendig rapportering og byråkrati og gir mer tid til læring og oppfølging av elevene. Det er i hvert fall Arbeiderpartiets prioriteringer.