Meninger:

Fylkesrådet snikinnfører turistskatt

Høyre registrerer at fylkesrådet i Nordland med sin vingling i fergetakster, er i ferd med å snikinnføre turistskatt i Nordland. Ikke nok med det, men fylkesrådet som består av AP, SP, SV og KrF, innfører samme turistskatt for befolkningen i Nordland.
Meninger

Debatten som har gått rundt økte fergepriser de siste ukene har vært en interessant seanse, der fylkesrådet har skyldt på stort sett alt annet enn seg selv for at man nok en gang har vært med på å sparke bein under distriktene.

La oss gå tilbake til budsjettbehandlingen i fylkestinget i desember. En samlet opposisjon advarte mot kutt og innsparinger på båt- og fergesektoren i Nordland. Samtlige opposisjonspartier fant rom for å legge tilbake midler til båt- og fergetilbudet. Fylkesrådslederen gikk samtidig ut og kritiserte opposisjonen for å ikke dele hans virkelighetsoppfatning rundt den fylkeskommunale økonomien, og mente at disse innsparingene var høyst nødvendige.

Over nyttår kommer sjokket for innbyggerne langs kysten. Fylkesrådet får fullt fortjent kritikk for å på den ene siden snakke om å «ta hele Nordland i bruk», og på den andre siden gjøre det mye vanskeligere å bo og ferdes i fylket vårt. Det argumenteres ikke overraskende med at man har fått mindre penger fra staten. Det har blitt fylkesrådets kjenningsmelodi i stort sett alle sammenhenger der de får kritikk for måten de velger å prioritere på. Samtidig argumenteres det med at det grønne skiftet koster så mye, og at det er grunnen til at innbyggerne måtte betale så mye ekstra. Forvirringen er stor.

Så snur fylkesrådet, og setter takstene på fergene tilbake til 2019-nivå fra 28. januar 2020 men med prisvekst. Ikke nok med det; fylkesrådet setter opp igjen prisene i sommermånedene. Dette er en snikinnføring av turistskatt som rammer ikke bare reiselivsnæringen men også turistskatt for befolkningen langs Nordlandskysten.

Glemt er tordentalen fylkesrådslederen hadde bare én måned i forveien til opposisjonen, der det kom sterke anklager om uansvarlighet knyttet til økonomi. Høyre er glade for at fylkesrådet snudde og hørte på innbyggerne, men er samtidig spent på å høre hvordan et fylkesråd som har brukt all sin tid på å fortelle hvor sultefôret fylkeskommunen er, forklarer hvor de plutselig fikk penger fra. Og dette før det er behandlet i fylkesrådet eller fylkestinget. Det er et godt bevis på at opposisjonen har hatt mye rett i at økonomien slett ikke er så ille som fylkesrådet prøver å fremstille det. Det hele virker mer og mer som en langvarig valgkamp fra fylkesrådets side, for å få et regjeringsskifte til neste år. Innbyggerne langs Nordlandskysten er gislene.

Høyre er av den klare oppfatning at samferdsel, infrastruktur og utdanning er fylkeskommunens viktigste oppgaver. Disse områdene må satses på og styrkes dersom vi skal lykkes med å snu befolkningsnedgang og fortsette veksten i Nordland. Hvis fylkesrådet også ville prioriterte bedre ruteproduksjon for busser, båter og ferger, og tilbakeføre midler slik at det ikke blir noen rutekutt, samt beholder ekspeditører langs kysten, terminaler og venterom, er vi langt på vei. Man skulle tro det fantes et flertall i fylkestinget for denne retningen. Vi konstaterer at det dessverre ikke gjør det på nåværende tidspunkt.