Harstad Tidende mener:

Prester forsvinner

Rekrutteringen svikter, og nesten annenhver teolog i yrkesaktiv alder har gått over i andre yrker.

Meninger

Nær seks av ti prester her i landet er over 50 år. Dette innebærer at rundt 400 av i alt 1200 prester vil gå i pensjon de neste åtte årene. Alt i dag har Den norske kirke 100 ubesatte stillinger. Rekrutteringen svikter, og nesten annenhver teolog i yrkesaktiv alder har gått over i andre yrker. Statistikken gir dekning for ordet prestekrise. Blant dem som har valgt å skifte beite, jobber mange innen skolen, i rådgiver- og lederstillinger i næringslivet og i det offentlige, og som selvstendig næringsdrivende. En i den sistnevnte gruppen, den profilerte foredragsholderen og forfatteren Per Anders Nordengen, etterlyser en strategi for å gjøre mer bruk av ordinerte prester som har skiftet beite. Prestekrisen skyldes at kirken har ignorert oss over lang tid, sier Nordengen i en artikkelserie i Vårt Land.

Kompetente vikarer utgjør en ressurs som sikkert kunne utnyttes langt bedre. Fra kirkelig hold sentralt opplyses det da også at det jobbes med saken, som et tiltak for å løse noen akutte bemanningsproblemer rundt om i menighetene. På samme måte tar man sikte på mer systematisk å legge til rette for å hyre inn pensjonerte prester som er interessert i det.